Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen
en regelingen in het kader van duurzame energie

Er zijn de laatste tijd veel uitspraken gepubliceerd over deze onderwerpen. Daarom loont het de moeite (en de investering in tijd) om nu eens een hele cursus te gebruiken voor het uitdiepen van deze problematiek. In de cursus zal kort ingegaan worden op de juridische verschillen tussen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen. Meer tijd zal worden besteed (met voorbeelden) aan de vraag hoe je dergelijke regelingen het beste in de notariële akte kunt verwoorden om te voorkomen dat er later onduidelijkheden ontstaan. Ook zal aandacht worden besteed aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van beëindiging/wijziging van een erfdienstbaarheid, bij onder meer splitsing van kadastrale percelen of (op grond van redelijkheid en billijkheid, algemeen belang, gebrek aan belang) via de Rechtbank.

Verder is het duidelijk dat  de overheid geen gasaansluitingen meer wil in de nieuwbouw en uiteindelijk ook voor bestaande panden duurzame investeringen zal gaan eisen. Op dit moment zijn er in Nederland al veel gebouwen met zonnepanelen. Moet voor al deze zaken ook nog het nodige in juridische zin geregeld worden? In de cursus wordt een overzicht gegeven van de diverse mogelijkheden voor levering/opwekking van duurzame energie en hoe het notariaat in voorkomende gevallen kan regelen dat dit allemaal op de juiste manier in een akte komt te staan. Op dit moment worden veel (model)teksten door de aanbiedende instanties aangeleverd, maar is het notariaat voldoende ingevoerd om hier kritisch naar te kijken én te zorgen dat het beoogde doel wordt gerealiseerd?

De deelnemers ontvangen een kopie van de PowerPointpresentatie en krijgen voorafgaand aan de cursus toegang tot een digitaal document dat door de docent voor dit doel zal worden vervaardigd. Daarin zitten niet alleen de uitspraken, maar ook algemene technische informatie en wat voor deze cursus overigens zinvol zou kunnen zijn.
 

Docenten

De cursus Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en regelingen in het kader van duurzame energie wordt verzorgd door mr. A. Helmig.

  

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en regelingen in het kader van duurzame energie, dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.