Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

De draagplichtovereenkomst inzake schulden voor de eigen woning

 

De draagplichtovereenkomst t.b.v. behoud van volledige renteaftrek en/of gescheiden houden eigenwoningverleden

Indien één van beide partners eigen geld investeert in de aanschaf van de gezamenlijke woning (bijv. een  eigenwoningreserve of vrijgestelde schenking), indien een van beide partners recht heeft op toepassing van het overgangsrecht, of wanneer een van beide partners al een aantal jaar renteaftrek voor de eigen woning heeft genoten, kan een deel van de renteaftrek verloren gaan.

Via een beleidsbesluit (30 januari 2018) wordt hieraan tegemoetgekomen: partners kunnen ervoor kiezen om hun eigenwoningverleden met elkaar te delen. Dat kan in elk geval indien zij samen een eigen woning en daarvoor aangegane leningen hebben in een 50/50-verhouding.

Omdat toepassing van het besluit voor de partner met een geringer of helemaal geen eigenwoningverleden ook nadelige kanten heeft met name indien het partnerschap in de toekomst eindigt, kan als goed alternatief worden gedacht aan een draagplichtovereenkomst. Een dergelijke draagplichtovereenkomst kan bij ongehuwden onderdeel zijn van de samenlevingsovereenkomst en zal bij gehuwden als huwelijkse voorwaarden classificeren. Om optimaal gebruik te maken van dit alternatief dient o.a. te worden nagedacht hoe om te gaan met zowel periodieke (annuïtaire) als extra niet-periodieke aflossingen in het licht van de verdeling van een eventuele toekomstige winst (of verlies) bij gehele of gedeeltelijk verkoop van de woning.

Tijdens de cursus zullen de docenten het fiscale voordeel van de draagplichtovereenkomst ten opzichte van toepassing van het besluit voor zowel gehuwden als ongehuwde partners uiteenzetten en zal worden ingegaan op de vraag waar partijen aan moeten denken bij het opstellen van een draagplichtovereenkomst.

Data en locatie

De cursus vindt plaats op 28 november 2019 te Breukelen.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr A.J.M. Arends en mr. T.F.H. Reijnen.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus De draagplichtovereenkomst inzake schulden voor de eigen woning, dan kan dat via ons inschrijfformulier


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursussen De draagplichtovereenkomst m.b.t. schulden voor de eigen woning, civiel & fiscaal zijn de algemene voorwaarden van toepassing.