Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Themadag Samenwonen

De gevolgen van ongehuwd samenwonen vanuit verschillende invalshoeken belicht!

Het aantal ongehuwd samenwonenden neemt al jaren toe. Van de ongeveer 5 miljoen twee- of meerpersoons huishoudens in Nederland, is bij bijna 1 miljoen van de huishoudens sprake van ongehuwd samenwonenden. Ook het aantal ongehuwd samenwonenden met kinderen neemt toe.
Het samenwonen heeft allerlei juridische gevolgen, maar de bestaande wetgeving voorziet niet in specifieke regels voor samenwoners zoals die er wel zijn voor gehuwden. Een samenlevingscontract biedt voor een groot deel uitkomst, maar in de praktijk blijkt dat lang niet alle ongehuwde paren hun relatie juridisch te hebben ingekaderd.

Tijdens deze themadag over ongehuwd samenwonen komen verschillende sprekers aan het woord met ieder een eigen invalshoek vanuit hun eigen expertise. Denk aan onderwerpen als de familie(vermogens)rechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen, bijzondere bepalingen in een samenlevingscontract, beëindiging van de samenleving, verblijving en verdeling, de erfrechtelijke positie van samenwoners, testamentvormen, estate planning en toekomstvoorzieningen (alimentatie, lijfrente, pensioen, overlijdensrisicoverzekering).

Vier sprekers komen aan het woord, ieder met hun eigen expertise. Het programma wordt z.s.m. gepubliceerd.
 

Impressie van de Themadag Samenwonen 2018

 


Praktische informatie

De themadag zal plaatsvinden in de regio Utrecht. De dag staat onder leiding van een dagvoorzitter. Elke spreker zal +/- een uur aan het woord komen.
Voor een uitgebreide lunch wordt gezorgd. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de themadag dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op deze dag zijn de algemene voorwaarden van toepassing.