Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Leidraad internationaal huwelijks en partnerschapsvermogensrecht, incl.

hvr-verordening/partnerschapsvermogensverordening 2019

Een huwelijk/partnerschap met verschillende nationaliteiten, vermogen in meerdere landen; over toepasselijk recht, rechtskeuze en de bevoegde rechter

Het internationale speelveld is volop in ontwikkeling. Aan de ene kant vervagen grenzen en worden mensen mobieler. Aan de andere kant werpen nieuwe barrières - zoals ‘de Brexit’ - zich op. De dynamiek van de samenleving is ook voelbaar in het internationale familievermogensrecht. De regelgeving in verschillende EU-landen wordt meer en meer met elkaar in harmonie gebracht. Met de inwerkingtreding van de Europese Huwelijks-/ Partnerschapsvermogensverordening bepalen in Nederland straks vijf regelingen naast elkaar welk huwelijksvermogensrecht/ partnerschapsvermogensrecht van toepassing is. In deze cursus wordt aan de hand van casussen aangegeven hoe u in dit oerwoud van regelingen uw weg kunt vinden.
 

Concrete vragen die aan de orde komen zijn:

  • Welke regeling is van toepassing (conflictregelkalender)?
  • Welke rechter is bevoegd (rechtsmacht)?
  • Welk recht is van toepassing (objectieve verwijzingsregels)?
  • Welke rechtskeuzemogelijkheden zijn er?
  • Welke vormvereisten zijn er voor rechtskeuze en huwelijkse voorwaarden?
  • Welke regeling geldt ten aanzien van derdenwerking en derdenbescherming?
  • Hoe werkt de Nederlandse uitvoeringswet?


Doel cursus

Doel van deze basiscursus is het vergroten van uw kennis van het gebied van internationaal huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht en de toepassing daarvan in de alledaagse praktijk. Deze cursus beoogt een stevige basis te leggen wat betreft de grondslagen van het internationale huwelijksvermogensrecht/partnerschapsrecht, inclusief de gevolgen van de nieuwe Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Partnerschapsvermogensverordening die per 29 januari 2019 in werking treden.

Aan het einde van deze cursus weet u welke gegevens u in ieder geval nodig heeft om aan de slag te gaan, welke regeling u dient toe te passen, de hoofdlijnen van iedere regeling en wanneer u de hulp van een expert dient in te roepen.
 

Doelgroep

De cursus is geschikt voor (kandidaat)-notarissen, advocaten, estate planners.
 

Docent

De cursus Leidraad internationaal huwelijks en partnerschapsvermogensrecht wordt verzorgd door mr. B.F.P. Lhoëst.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Leidraad internationaal huwelijks en partnerschapsvermogensrecht, dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursussen Leidraad internationaal huwelijks en partnerschapsvermogensrecht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.