Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Dé dag voor het notariaat, donderdag 26 september 2019!

Een veelzijdige dag met workshops, rondetafeldiscussies en plenaire sessies, speciaal opgezet voor het notariaat!


Ga direct naar ProgrammaPraktische informatie  | Inschrijven


Op donderdag 26 september 2019 organiseren wij dé dag voor het notariaat 2019! Maar liefst 16 experts staan deze dag voor u klaar en gaan elk in op een specialistisch onderwerp in het notariaat! U ontvangt tips, handvatten en leert wat voor uw praktijkvoering van belang is en hoe u hierop kunt inspelen. Stel uw eigen programma samen, er is voldoende aanbod op ieder rechtsgebied!

De dag zal bestaan uit plenaire sessies, workshoprondes en rondetafeldiscussies! Wij zorgen ervoor dat u na afloop van de dag meer dan tevreden naar huis gaat! 

Bekijk hier het definitieve programma

Impressie van dé dag voor het notariaat 2018

 

Verzeker uw plek voor dé dag voor het notariaat op 26 september 2019 en schrijf u in!

 

 


Voor wie?

De dag is gericht op het notariaat, maar ook zeker geschikt voor overige (bedrijfs)juristen, belastingadviseurs en advocaten.


Programma (09.30 - 17.00 uur)

We starten de dag met vier plenaire sessies in de ochtend, onder leiding van dagvoorzitters mr. Laura Welkers en mr. dr. Jeroen Rheinfeld. Na een uitgebreide lunch waarbij u met diverse vakgenoten hebt kunnen bijpraten, zullen er drie workshoprondes plaatsvinden. Per ronde kunt u kiezen uit vier verschillende workshops. Na de laatste workshopronde zullen we de dag afsluiten met een gezellige borrel.

Plenaire sessies

De plenaire sessies zullen ieder een half uur duren en worden onderbroken door een korte ochtendpauze. De volgende sessies komen aan de orde:

  (Non-) Conformiteit aan de passeertafel
Spreker: mr. Theo Reijnen: oud-notaris, verbonden aan FBN Juristen en docent bij Radboud Universiteit Nijmegen.
Als je net een nieuw huis hebt gekocht en je enthousiast aan het klussen slaat kan het zomaar gebeuren dat je ontdekkingen doet die je enthousiasme laten omslaan in teleurstelling of erger. De vraag die dan aan de orde is: voldoet het huis wel aan de eisen die je mocht stellen aan deze woning. Als het antwoord ‘nee’  is, is sprake van non-conformiteit en heeft de verkoper een probleem. Als het antwoord ‘ja’ is heeft de koper een probleem. Niet voor niets wordt veel geprocedeerd over de vraag of sprake is van (non)-conformiteit. Soms echter vangt het gekrakeel al aan bij u aan de passeertafel. Deze sessie zorgt dat u beslagen ten ijs komt.
 
  Wat moeten we testamentair met Paul?
Spreker: mr. dr. Eric Ebben: specialist in personen-, familie- en erfrecht en oprichter van FamilyMatter.
De zorg voor hun (verstandelijk) beperkte kind is vaak een drijvende kracht en een last voor de ouders. Om daar een goede regeling te kunnen bieden voor over hun graf heen, is dan een opluchting. Tips en handvatten voor een testament met daarin bepalingen voor een kind met een beperking is het onderwerp van de lezing.
 
  BTW en vastgoed; altijd in beweging!
Spreker: prof. mr. dr. Bart van Zadelhoff: hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch.
Verkoper handelt niet als btw-ondernemer, zo valt in menig leveringsakte van woningen te lezen. Heeft die verkoper dan geen zonnepanelen en participeert die niet in de deeleconomie (Airbnb)? Mogelijk krijgt de koper herzieningsverplichtingen, en had de notaris daar niet op moeten wijzen?  Samen met andere actuele aandachtspunten op het terrein van btw en vastgoed, is er voldoende te bespreken.
 
  Artificial Intelligence in de notariële praktijk: droom of nachtmerrie?
Spreker: mr. Bart Versteeg: bestuurslid KNB (aandachtsgebied IT) en notaris bij VHN Notarissen te Maastricht.
Sommigen zeggen dat de notaris op korte termijn zal verdwijnen doordat zijn taak wordt gedigitaliseerd. Maar mensen blijven trouwen, huizen kopen, ondernemen en overlijden. Blijven wij registreren of neemt de blockchain dat over?
Neemt de computer ook onze adviestaken over? En wil de cliënt dat wel? In kort bestek schets ik wat Artificial Intelligence is en welke valkuilen er zijn bij toepassing van AI technieken.
 
Workshops

In de middag zullen er drie workshoprondes plaatsvinden die elk een uur duren. Per ronde kunt u kiezen uit vier verschillende workshops.
Als u op een gewenste sessie klikt krijgt u meer informatie te zien (deze staan ook onderaan de pagina).

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Is uw gewenste keuze niet meer beschikbaar? Geef op het inschrijfformulier aan dat u graag bij die desbetreffende workshop had willen zitten. Indien er plekken vrij komen kunnen wij u alsnog daarbij indelen.
Praktische informatie en inschrijven

Locatie
Deze dag zal plaatsvinden op een speciale locatie, namelijk Slot Zeist. Deze locatie is zowel met OV als met de auto goed bereikbaar. U ontvangt van ons bij de bevestigingsbrief ook informatie over parkeren en OV.

Tijden
Om 09.30 uur opent de dagvoorzitter de dag en om 17.00 uur proosten we op de afsluiting.
 

Kosten en studiepunten
U betaalt voor deze dag € 495 excl. btw. en ontvangt 5 studiepunten KNB of SOMN.
Per volgende deelnemer van dezelfde kantoorvestiging betaalt u € 195 excl. btw.

 

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor de dag voor het notariaat 2019, dan kan dat via ons inschrijfformulier


 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op Via Juridica pakt uit 2018 zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 Uitgebreide informatie per workshop

Ronde 1

Do's & don'ts bij een kleine VvE
Spreker: mr. Claudia Siewers: bestuurssecretaris, vastgoedjurist en complianceofficer bij de Rotterdamse corporatie Woonbron en als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Mr Claudia Siewers geeft u een kijkje in de praktijk van appartementensplitsingen en VvE Beheer met "Do's & don'ts bij een kleine VvE". Zij zegt daar zelf over:
Verenigingen van Eigenaars zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. Toch is de ene VvE de andere niet. Bijna 50% van alle VvE's in Nederland is kleiner dan drie eenheden. Toch richt het modelreglement 2017 zich op grote complexen. Hoe kan je een passende splitsingsakte maken en welke belangen spelen er in de VvE? Ik wil de volgende onderwerpen bespreken: korte actualiteiten op het gebied van appartementsrecht, waar moet je op letten bij een splitsing?, gevolgen voor oude splitsingen, alternatieven voor teksten in de modelreglement 2017. Ik kijk er naar uit, graag tot dan!
 

Enige erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van de sommenverzekering
Spreker: mr. dr. Marcel Kremer: als docent notariële vakken verbonden aan de VU te Amsterdam en gespecialiseerd in huwelijksvermogens- en erfrecht.
Aan de hand van enige praktische casusposities zullen erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van de sommenverzekering onderwerp van gesprek zijn. Te denken valt aan inkorting en vermindering in het geval van een nalatenschap alsmede het ontstaan van vergoedingsrechten.
 

Waar u als notaris op moet letten bij inbreng van een onderneming in een BV
Spreker: mr. Xander Arends: gespecialiseerd in de inkomstenbelasting en adviseur van FBN Juristen.
Notariële aspecten inbreng van een onderneming in een BV
Onder andere aan de orde komt de uitgifte van aandelenkapitaal en de crediteringsmogelijkheden, de mogelijkheid tot het geven van terugwerkende kracht aan de intentieverklaring of voorovereenkomst bij zowel ruisende als geruisloze inbreng en de mogelijkheid om de onderneming na inbreng direct te laten uitzakken in een dochtervennootschap.
Na deze workshop heeft u de belangrijke notariële aspecten van inbreng weer scherp op uw netvlies staan!

 

“Ben ik een T.O.P.-jurist?”
Spreker: mr. Trijnie Lukassen: notarieel jurist, nalatenschapscoach en nalatenschapsmediator, tevens coach en trainer.
In deze workshop krijgt u meer inzicht in het antwoord op deze vraag aan de hand van de volgende thema’s:
• Tijd voor Taken & Talenten
• Ontspannen Organiseren & Ontwikkelen
• Passievol Presteren & Profileren
Trek na afloop van de workshop zelf de conclusie of u een T.O.P.-jurist  bent of wilt zijn en/of welke volgende stap u kunt zetten om het te worden!

 

Ronde 2

Is een besluit ook altijd afsluitend …?
Spreker: mr. Adriaan Helmig: tot 2018 notaris in Haarlem, gespecialiseerd in vastgoed en non-profitorganisaties.
“Door organen van rechtspersonen worden heel veel besluiten genomen, maar eindigt met zo’n besluit ook daadwerkelijk de besluitvormingsprocedure? Heel vaak niet! Boek 2 BW geeft mogelijkheden iets aan die besluitvorming te doen. Daarnaast kennen we ook de bepaling van art. 5:130 BW dat art.2:14 BW van toepassing verklaard voor splitsingsakten. Wat zijn overigens de organen van een rechtspersoon? En dan hebben we het nog niet eens over onregelmatigheden in de besluitvormingsprocedure!”
 

Is er een notaris in de Omgeving?
Spreker: mr. dr. Jeroen Rheinfeld: partner bij FBN Juristen, docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de registergoedpraktijk.
In februari 2019 is de Aanvullingswet Grondeigendom in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Aanvullingswet, die zal worden ingevoegd in de Omgevingswet, zijn verschillende voor het notariaat van belang zijnde onderwerpen geregeld, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten en landinrichting (herverkaveling en landelijke en stedelijke kavelruil). Bij al deze onderwerpen speelt het notariaat een cruciale rol. In deze workshop wordt behandeld wat er op deze terreinen gaat veranderen ten opzichte van het huidige recht, maar ook wat de stand van zaken op dit moment is. Op deze manier beschikt u over de juiste kennis om te kunnen anticiperen op de nieuwe omgevingsrechtelijke wetgeving en de toepassing daarvan in uw (vastgoed)praktijk en heeft u een voorsprong ten opzichte van uw vakbroeders en –zusters die (nog) niet beschikken over deze specialistische kennis.
 

De mogelijkheden voor en eventuele civielrechtelijke en fiscale gevolgen van het vervroegd uitkeren van erfdelen en andere estateplanningstools (in het bijzonder het legaat). *volgeboekt
Spreker: mr. dr. Guus Boelens: medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad (sectie civiel), spreekt op persoonlijke titel.
In de praktijk bestaat met enige regelmaat de wens om een niet-opeisbare erfrechtelijke geldvordering – bijvoorbeeld uit hoofde van de (quasi-) wettelijke verdeling, de ouderlijke boedelverdeling of een (keuze)legaat tegen inbreng – voortijdig af te lossen. In deze workshop wordt stilgestaan bij civielrechtelijke en fiscale aspecten hiervan. Tevens zal aandacht besteed worden aan enkele flexibele testamentvormen waarin het legaat een centrale rol speelt.
 

Depotovereenkomst bij OG transacties: de rol van de notaris nader belicht
Spreker: mr. Joost Verploegen: notaris bij Bruggink & van Beek Notarissen Adviseurs. Zijn specialisaties zijn vastgoed en agrarisch recht.
De rol van de notaris blijkt in de praktijk toch vaak lastig bij het opstellen van een depotovereenkomst bij vastgoedtransacties. Wat zijn aandachtspunten en valkuilen? Mr. Joost Verploegen gaat in op de specifieke rol die de notaris hierbij heeft. Daarnaast zal Joost ook in gaan op de vraag wie de kosten draagt als de notaris in een procedure over de depotovereenkomst wordt betrokken.
 

 

Ronde 3

Actualiteiten WWFT
Spreker: mr. Anja van Meurs: zelfstandig notarieel jurist, adviseur en docente op het gebied van vennootschapsrecht en de Wwft.
De ontwikkelingen op het gebied van de WWFT volgen elkaar in rap tempo op. Veel kantoren zijn nog volop bezig om te voldoen aan de WWFT van 25 juli 2018 en intussen wordt de vijfde Richtlijn alweer geïmplementeerd. Het UBO-register wordt ook begin 2020 ingevoerd en inmiddels is ook de zesde Richtlijn alweer aangenomen. De ‘landenlijstjes’ wijzigen regelmatig, er verschijnen rapporten waarmee u rekening moet houden bij de risico analyse op kantoor– én dossierniveau, de indicatoren worden van tijd tot tijd geactualiseerd en ook de (tucht)rechtspraak op het gebied van witwassen en financiering is volop in ontwikkeling. Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de WWFT die op dát moment het belangrijkste zijn voor de dagelijkse notariële praktijk.

“Een erfenis voor baby Julia”
Spreker: mr. Gerard Megchelsen: notaris en estate planner en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch.
Tips voor afwikkeling van een erfenis met een minderjarige verkrijger.
Is er een boedelbeschrijving nodig en wanneer moet je langs de kantonrechter?
Op een praktische manier worden aandachtspunten besproken wanneer er minderjarigen betrokken zijn bij de erfenis.
 

Berekening tweetrapsmaking
Spreker: mr. Theo Hoogwout: gespecialiseerd in estate planning en als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De notariële praktijk maakt veel gebruik van de tweetrapsmaking. Zo is een testament met de tweetrapsmaking, een alternatief voor de wettelijke verdeling. Als de langstlevende echtgenoot op grond van de tweetrapsmaking verkrijgt, hoeft hij de erfbelasting van de kinderen niet voor te schieten. Dat wil echter niet zeggen dat hierdoor erfbelasting wordt bespaard door de kinderen. Daarnaast kan de vraag opkomen of de bedrijfsopvolgingsregeling geldt, als een verwachter verkrijgt op grond van de tweetrapsmaking. In de workshop wordt aandacht besteed aan deze vragen en aan de vraag of bij een schenking uit het bezwaard vermogen erfbelasting kan worden bespaard.


Rondetafeldiscussie marketing in het notariaat
Spreker: mr. Laura Welkers: partner bij FBN Juristen en fiscaal hoofdredacteur van kennisbank Via Juridica.
Hoe kan het notariaat effectief en integer commerciële kansen benutten? Wat doet uw bedrijf aan marketing en sales? Waarom moet een cliënt kiezen voor uw kantoor en hoe maakt u dat duidelijk? Het koopproces van de cliënt staat centraal. Wij gaan samen met specialisten om de tafel zitten en wisselen ervaringen uit zodat we conclusies kunnen trekken over wat wel en wat niet werkt.