Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Regiolezingen WWFT

Maak concrete stappen om aan de WWFT 2018 te voldoen!

Eind juli 2018 is een aantal ingrijpende wijzigingen in de WWFT in werking getreden. Ook is een nieuw uitvoeringsbesluit WWFT 2018 gepubliceerd. Risicomanagement is in het kader van deze gewijzigde wet- en regelgeving het kernwoord. Maar wat houdt dat in? Wat wordt er van de notarissen (beleidsmakers) verwacht? Wat betekent dit voor de medewerkers in de dagelijkse praktijk (de ‘eerste lijn’)?

Ieder kantoor moet op kantoorniveau een risicoanalyse opstellen, gebaseerd op zaken als de aard en omvang van het kantoor, het type klanten, de soort praktijk etc. Het beleid, de gedragsregels, procedures en maatregelen, moeten vervolgens worden afgestemd op de resultaten van deze risicoanalyse. De procedure cliëntacceptatie en de procedure meldingsplicht zijn daarbij de twee pijlers; niet alleen op papier. De ‘eerste lijn’ moet deze procedures, en in het bijzonder de cliëntacceptatie, in de vingers hebben en aantoonbaar toepassen. Alleen dan kunnen de geïdentificeerde risico’s effectief worden beheerst.

Met de WWFT 2018 zijn de regels voor het cliëntenonderzoek gewijzigd. Niet alleen zijn de UBO-definitie en de PEP-definitie uitgebreid, maar het onderzoek is nog meer dan voorheen risicogebaseerd. Dit betekent dat de ‘eerste lijn’ moet kunnen beoordelen of er sprake is van ‘ongebruikelijkheden’ in de zin van de WWFT 2018. Niet alleen als een nieuwe zaak wordt geopend, maar zo lang het dossier loopt (monitoren op dossierniveau)!

Kennis van de (belangrijkste) indicatoren die kunnen wijzen op een risico’s is daarbij onontbeerlijk, maar ook een zekere mate van ‘fingerspitzengefühl’ is benodigd. Daarvoor is begrip van het hoe en waarom van de regelgeving belangrijk: welke verschijningsvormen van witwassen zijn er? In welke branches is verscherpt aandacht goed? Welke risico-indicatoren zijn er en wát moet ik doen als er een of meer risico-indicatoren aan de orde zijn?Wanneer is er voldoende indicatie voor een melding en/of wanneer moet er verplicht worden gemeld? En hoe zit het met de geheimhoudingsplicht?


In het kader van het risicomanagement geldt voor vrijwel alle notariskantoren dat zij verplicht zijn naast een WWFT-verantwoordelijke, ook een WWFT-functionaris aan te wijzen die onder meer tot taak heeft om het beleid te implementeren, de effectiviteit daarvan in praktijk te toetsen en zo nodig bij te sturen en te zorgen voor een ‘WWFT-bewustzijn’ binnen kantoor.

 
Soepel handhavingsbeleid BFT tot 1 januari 2019

Volgens een nieuwsbericht op de website van BFT wordt er tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid gehanteerd wat betreft de toepassing van de nieuwe WWFT-bepalingen, mits kantoor bezig is om de kantoorprocedures aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Is uw kantoorbeleid al op orde? Check het met de WWFT-scan van FBN Juristen.

En hoe gaat u daarna de kennis van uw personeel op peil houden? De WWFT is niet statisch. Zo ontwikkelen de indicatoren zich mee met de middelen die criminelen gebruiken om te witwassen en is de Vijfde Anti-witwasrichtlijn inmiddels al aangenomen.

Wilt u op weg geholpen worden met de implementatie van de aangescherpte regelgeving?
Kom naar één van de Regio-lezingen van FBN Juristen.

 

Nog bezig met de implementatie? Laatste kans voor de lezing ‘Implementatie WWFT 2018’

Voor diegenen die door de decemberdrukte nog geen start hebben gemaakt met de implementatie, volg de laatste plenaire lezing “Implementatie WWFT 2018” op 14 maart of sluit aan bij de laatste regiolezingen op 22 januari in Weert of 27 februari in Groningen, of vraag een inhouse-lezing aan via info@fbn.nl.

 

Regiolezingen: aan de slag in kleine groepen!

Onze docente Anja van Meurs gaat in een aantal regio’s in kleine groepen (maximaal 18 personen) met u aan de slag. Er wordt interactief gewerkt aan het ‘fingerspitzengefühl’, gekeken naar de vraag wanneer eenvoudig, wanneer normaal en wanneer verscherpt cliëntenonderzoek nodig is en wat dit inhoudt, er is aandacht voor de onderdelen die u verplicht in uw kantoorbeleid moet opnemen en er worden handvatten aangereikt aan de hand waarvan u concrete stappen kunt ondernemen om uw kantoorbeleid te actualiseren en aan te scherpen.
Gezien de praktische insteek wordt geadviseerd om met tenminste twee personen aan een regiolezing deel te nemen, waaronder in elk geval de WWFT-verantwoordelijke én de WWFT-functionaris van uw kantoor. Gezamenlijk kunt u dan de WWFT 2018 (verder) in de praktijk implementeren zodat het beleid 1 januari 2019 op orde is.

Prijs per deelnemer: € 395 excl. btw. Deelnemers aan de regiolezingen ontvangen € 200 korting op de Praktijkmap WWFT voor het notariaat en betalen voor de map slechts € 295 excl. btw (reguliere prijs € 495 excl. btw). 

Data en locaties

  • Donderdag 7 februari 2019 te Utrecht van 14:45 tot 18:00 uur (volgeboekt)
  • Woensdag 27 februari 2019 te Groningen van 14:45 tot 18:00 uur (volgeboekt)

Schikken deze data niet: sluit aan bij de allerlaatste lezing (in een grotere zaal) "Implementatie WWFT 2018" op 14 maart 2019 in Utrecht.

Inschrijven
 

Praktijkmap WWFT voor het notariaat

FBN Juristen heeft bovendien de Praktijkmap WWFT voor het notariaat ontwikkeld, die u na de regiolezing met praktische tools verder op weg kan helpen. De kosten van de map bedragen € 495 excl. btw, maar bij deelname aan een regiolezing kunt u de map met korting afnemen voor € 295 excl. btw.
Meer informatie over de Praktijkmap WWFT voor het notariaat vindt u hier.

 

WWFT-kennis altijd up-to-date houden? Neem een abonnement op “WWFT-actueel”.

Met het pakket “WWFT Actueel” houdt FBN Juristen u via ‘WWFT-Alerts’ periodiek op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van de WWFT die relevant zijn voor het notariaat. Landenlijstjes, richtlijnen, publicaties van de toezichthouder, rapporten, Kamervragen, het UBO-register, jurisprudentie, literatuur, FIU-casus etc.. Versnipperde informatie voor u geselecteerd op relevantie voor de notariële praktijk en samengebracht in één overzichtelijke Alert (met links naar de desbetreffende achtergrondinformatie). Dit help u als notariskantoor om te voldoen aan de wettelijke eis om de know-how up to date te houden zodat ook uw kantoorbeleid en procedures actueel en compliant kunnen worden gehouden.

Prijs: € 595 excl. btw (studiemiddag én Alerts). Alleen WWFT-Alerts ontvangen (zonder studiemiddag) is ook mogelijk tegen een gereduceerd tarief. Neem dan contact met ons op.
 

Alternatief: inhouse-lezing WWFT op uw eigen notariskantoor

Op grond van de WWFT 2018 moeten álle medewerkers met cliëntcontact op de hoogte zijn van de WWFT 2018 (afgestemd op de functie). De onderwerpen die hiervoor zijn genoemd worden ook tijdens een inhouse-lezing behandeld, waarbij onze docente Anja van Meurs naar uw kantoor komt. Voordeel is dat een inhouse-lezing met elkaar, met al het personeel kan worden gevolgd. Zo kan interactief worden gereageerd op bijvoorbeeld zaken die in praktijk (bij de ‘eerste lijn’) spelen. Daarnaast is dit een mooie manier om gehoor te geven aan de opleidingsverplichting.
Meer informatie over een inhouse-lezing vindt u hier.

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor een regiolezing WWFT, dan kan dat via ons inschrijfformulier.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Laura Gutierrez van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de regiolezingen WWFT zijn de algemene voorwaarden van toepassing.