Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Praktijkmap WWFT voor het notariaat en inhouse-lezingen

Op 25 juli 2018 zijn de Implementatiewet en implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 240). Dit betekent dat uw kantoorbeleid zo snel mogelijk moet worden aangepast om te voldoen aan de verscherpte regelgeving!

Wat betekent de nieuwe WWFT voor uw kantoor?
De wijzigingen hebben tot gevolg dat u uw kantoorbeleid opnieuw tegen het licht moet houden. Denk aan zaken als de te volgen procedures, het cliëntenonderzoek, de risico-profiel-analyse en de dossierbewaking. Daarnaast moet een ‘compliance-medewerker’ worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de implementatie van de WWFT en een correcte uitvoering door alle kantoorgenoten.

Wat betekent de nieuwe WWFT voor uw medewerkers?
Art. 35 WWFT 2018 kent een (jaarlijkse) opleidingsverplichting. Deze geldt niet alleen voor dagelijkse beleidsbepalers, maar ook voor alle werknemers met cliëntcontact en ook uw administratief medewerkers!
Ook uw werknemers moeten de regels dus goed kennen en zullen het beleid en de procedures correct moeten uitvoeren. Ongebruikelijke transacties moeten zij tijdig kunnen herkennen. De kennis van uw personeel moet bovendien doorlopend actueel worden gehouden.

Wilt u weten op welke punten uw kantoorbeleid moet worden aangepast om te voldoen aan de WWFT 2018?

Doe de gratis WWFT-scan voor notariskantoren van FBN Juristen!

 

Praktijkmap WWFT voor het notariaat

Wat zijn precies de regels? Hoe zit het met het aanwijzen van een WWFT-verantwoordelijke? Waar moet ik allemaal aan denken?
Om bij de implementatie van de verscherpte regelgeving te helpen, heeft FBN Juristen een know-how-tool ontwikkeld die u van de benodigde kennis voorziet om uw kantoorbeleid in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in de WWFT. De tool, de 'Praktijkmap WWFT voor het notariaat', is met name gericht op kleine en middelgrote notariskantoren, en wordt tevens gebruikt als leidraad bij een eventuele inhouse-lezing op uw kantoor. Bij het product behoort ook een periodieke update bij wijzigingen, zodat u geen ontwikkelingen mist!

De Praktijkmap bevat onder meer:

  • een scan om het kantoorbeleid te toetsen en aan te passen aan de WWFT 2018;
  • verschillende checklists, waaronder UBO en PEP;
  • handvat voor de WWFT-verantwoordelijke
  • een toelichting gekoppeld aan de verschillende praktische documenten met bijzondere aandachtspunten voor het notariaat.
  • verschillende bijlagen met betrekking tot de WWFT: naast de wettekst, uitvoeringsbesluit- en regeling, parlementaire stukken en literatuur is er ook een praktijkgerichte inventarisatie opgenomen van alle richtsnoeren, handreikingen, indicatoren en toegespitst op het notariaat.

Bij dit product hoort tevens een 'WWFT-Alert'. Met deze periodieke update houdt FBN u tot 1 maart 2019 op de hoogte van de aangepaste handleidingen, indicatoren en overige WWFT-ontwikkelingen die relevant zijn voor het notariaat. Dit helpt u als notariskantoor om te voldoen aan de eis om op de hoogte te blijven van wijzigingen op het gebied van de WWFT en om de interne procedures up-to-date te houden. 

De Praktijkmap WWFT voor het notariaat is per direct beschikbaar en bestelbaar voor een bedrag van € 495 (excl. btw)*.
* Wilt u snel op weg geholpen worden met de implementatie van de wijzigingen? Vraag dan een inhouse-lezing aan (zie hierna). Onze inhouse-lezingen worden verzorgd aan de hand van de Praktijkmap; bij een inhouse-lezing ontvangt u de Praktijkmap voor uw kantoor gratis.

Inhouse-lezing voor uw hele kantoor

De scholingsplicht brengt mee dat ál uw medewerkers op de hoogte moeten zijn (én blijven) van de regelgeving uit de WWFT. Het onderwerp leent zich daarom uitstekend voor een inhouse-lezing, waarin alle collega's van uw kantoor in 3 uur worden bijgepraat over de wijzigingen, worden gewezen op de aandachtspunten en praktische tips ontvangen. 
Onze docente Anja van Meurs komt graag bij u langs op kantoor om de wijzigingen voor de praktijk ten gevolge van de WWFT 2018 te bespreken. Bij de inhouse-lezing wordt u op de hoogte gebracht van de regelgeving die de WWFT 2018 met zich brengt, en maakt u kennis met de Praktijkmap WWFT voor het notariaat, aan de hand waarvan u vervolgens uw kantoorbeleid in overeenstemming kunt brengen met de nieuwe regelgeving.

Het tijdstip en de duur van de lezing kunnen in overleg worden ingevuld. Ook is er flexibiliteit omtrent de invulling van de lezing en kan (desgewenst) de lezing worden opgesplitst in een deel voor alle medewerkers en een deel voor uitsluitend de juristen.
De kosten voor een inhouse-lezing van 3 uur bedragen in beginsel tussen € 2.500 - € 3.500 excl. btw (onder andere afhankelijk van de omvang en ligging van uw kantoor). Bij een inhouse-lezing ontvangt u als kantoor een gratis exemplaar van de Praktijkmap WWFT voor het notariaat.

Regiolezingen: aan de slag in kleine groepen!

Onze docente Anja van Meurs gaat in een aantal regio’s in kleine groepen (maximaal 18 personen) met u aan de slag. Er wordt interactief gewerkt aan het ‘fingerspitzengefühl’, gekeken naar de vraag wanneer eenvoudig, wanneer normaal en wanneer verscherpt cliëntenonderzoek nodig is en wat dit inhoudt, er is aandacht voor de onderdelen die u verplicht in uw kantoorbeleid moet opnemen en er worden handvatten aangereikt aan de hand waarvan u concrete stappen kunt ondernemen om uw kantoorbeleid te actualiseren en aan te scherpen.
Gezien de praktische insteek wordt geadviseerd om met tenminste twee personen aan een regiolezing deel te nemen, waaronder in elk geval de WWFT-verantwoordelijke én de WWFT-functionaris van uw kantoor. Gezamenlijk kunt u dan de WWFT 2018 (verder) in de praktijk implementeren zodat het beleid 1 januari 2019 op orde is.

Prijs per deelnemer: € 395 excl. btw. Deelnemers aan de regiolezingen ontvangen € 200 korting op de Praktijkmap WWFT voor het notariaat en betalen voor de map slechts € 295 excl. btw (reguliere prijs € 495 excl. btw).

Data en locaties

  • Dinsdag 22 januari 2019 te Weert van 14:45 tot 18:00 uur (max. 18 personen)
  • Donderdag 7 februari 2019 te Utrecht van 14:45 tot 18:00 uur (volgeboekt)
  • Woensdag 27 februari 2019 te Groningen van 14:45 tot 18:00 uur (max. 18 personen)

Schikken deze data niet: sluit aan bij de allerlaatste lezing (in een grotere zaal) "Implementatie WWFT 2018" op 14 maart 2019 in Utrecht.

Meer informatie | Inschrijven

Bestelformulier

Klik op het bestelformulier om een of meer van bovenstaande services te bestellen.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, bijvoorbeeld over de Praktijkmap WWFT voor het notariaat of de mogelijkheden voor een inhouse-lezing, kunt u contact op met Laura Gutierrez van FBN Juristen.
T: 088 - 22 22 123
E: info@fbn.nl