Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Praktijkmap WWFT voor het notariaat en inhouse-lezingen

Op 25 juli 2018 zijn de Implementatiewet en implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 240). Dit betekent dat uw kantoorbeleid moet zijn aangepast om te voldoen aan de verscherpte regelgeving!

Wat betekent de nieuwe WWFT voor uw kantoor?
De wijzigingen hebben tot gevolg dat u uw kantoorbeleid opnieuw tegen het licht moet houden. Denk aan zaken als de te volgen procedures, het cliëntenonderzoek, de risico-profiel-analyse en de dossierbewaking. Daarnaast moet een ‘compliance-medewerker’ worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de implementatie van de WWFT en een correcte uitvoering door alle kantoorgenoten.

Wat betekent de nieuwe WWFT voor uw medewerkers?
Art. 35 WWFT 2018 kent een (jaarlijkse) opleidingsverplichting. Deze geldt niet alleen voor dagelijkse beleidsbepalers, maar ook voor alle werknemers met cliëntcontact en ook uw administratief medewerkers!
Ook uw werknemers moeten de regels dus goed kennen en zullen het beleid en de procedures correct moeten uitvoeren. Ongebruikelijke transacties moeten zij tijdig kunnen herkennen. De kennis van uw personeel moet bovendien doorlopend actueel worden gehouden.

Wilt u weten op welke punten uw kantoorbeleid moet zijn aangepast om te voldoen aan de WWFT 2018?

Doe de gratis WWFT-scan voor notariskantoren van FBN Juristen!

 

Praktijkmap WWFT voor het notariaat

Wat zijn precies de regels? Hoe zit het met het aanwijzen van een WWFT-verantwoordelijke? Waar moet ik allemaal aan denken?
Om bij de implementatie van de verscherpte regelgeving te helpen, heeft FBN Juristen een know-how-tool ontwikkeld die u van de benodigde kennis voorziet om uw kantoorbeleid in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in de WWFT. De tool, de 'Praktijkmap WWFT voor het notariaat', is met name gericht op kleine en middelgrote notariskantoren, en wordt tevens gebruikt als leidraad bij een eventuele inhouse-lezing op uw kantoor.

De Praktijkmap WWFT voor het notariaat bevat onder meer:

 • een scan om het kantoorbeleid te toetsen en aan te passen aan de WWFT 2018;
 • verschillende checklists, waaronder UBO en PEP;
 • handvat voor de WWFT-verantwoordelijke
 • een toelichting gekoppeld aan de verschillende praktische documenten met bijzondere aandachtspunten voor het notariaat.
 • verschillende bijlagen met betrekking tot de WWFT: naast de wettekst, uitvoeringsbesluit- en regeling, parlementaire stukken en literatuur is er ook een praktijkgerichte inventarisatie opgenomen van alle richtsnoeren, handreikingen, indicatoren en toegespitst op het notariaat.

De Praktijkmap WWFT voor het notariaat is per direct beschikbaar en bestelbaar voor een bedrag van € 495 (excl. btw)*. Bij deelname aan een cursus omtrent de WWFT of bij afname van het pakket WWFT Actueel 2019 bedragen de kosten van de Praktijkmap WWFT voor het notariaat € 295 (excl. btw).

WWFT Actueel 2019

De wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme is volop in ontwikkeling. Met het pakket WWFT Actueel 2019 houdt FBN Juristen u periodiek op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van de WWFT die relevant zijn voor het notariaat. Het pakket WWFT Actueel 2019 bestaat uit:

 1. Periodieke signaleringen van ontwikkelingen
  Landenlijstjes, aangepaste indicatoren, jurisprudentie, beleid, wetgeving op het gebied van de WWFT.
  Versnipperde informatie wordt voor u geselecteerd op relevantie voor de notariële praktijk en samengebracht in één overzichtelijke Alert (met links naar de desbetreffende achtergrondinformatie).
 2. Casusposities en andere praktische middelen om het beleid effectief te kunnen uitvoeren en 'awareness' te creëren
  U krijgt casusposities en praktische middelen aangereikt waarmee de WWFT-verantwoordelijke en functionaris aan de slag kunnen om het beleid ook effectief te kunnen (laten) uitvoeren door alle medewerkers op kantoor. Deze worden ook via de WWFT-Alerts aan u verstrekt.
 3. Deelname aan een studiemiddag speciaal voor de WWFT-functionaris of WWFT-verantwoordelijke
  Op 17 oktober 2019 vindt de ‘WWFT-compliance- en actualiteitenmiddag' plaats waar u met het WWFT Actueel 2019 pakket aan kunt deelnemen. Tijdens die lezing worden de actualiteiten besproken en is er alle ruimte om vragen te behandelen over de implementatie van de WWFT en het integreren van actualiteiten in de kantoorprocedures.

Meer informatie | Inschrijven

Inhouse-lezing voor uw hele kantoor

De scholingsplicht brengt mee dat ál uw medewerkers op de hoogte moeten zijn (én blijven) van de regelgeving uit de WWFT. Het onderwerp leent zich daarom uitstekend voor een inhouse-lezing, waarin alle collega's van uw kantoor in 3 uur worden bijgepraat over de wijzigingen, worden gewezen op de aandachtspunten en praktische tips ontvangen. 
Onze docente Anja van Meurs komt graag bij u langs op kantoor om de wijzigingen voor de praktijk ten gevolge van de WWFT 2018 te bespreken. Bij de inhouse-lezing wordt u op de hoogte gebracht van de regelgeving die de WWFT 2018 met zich brengt, en maakt u kennis met de Praktijkmap WWFT voor het notariaat, aan de hand waarvan u vervolgens uw kantoorbeleid in overeenstemming kunt brengen met de nieuwe regelgeving.

Het tijdstip en de duur van de lezing kunnen in overleg worden ingevuld. Ook is er flexibiliteit omtrent de invulling van de lezing en kan (desgewenst) de lezing worden opgesplitst in een deel voor alle medewerkers en een deel voor uitsluitend de juristen.
De kosten voor een inhouse-lezing van 3 uur bedragen in beginsel tussen € 2.500 - € 3.500 excl. btw (onder andere afhankelijk van de omvang en ligging van uw kantoor). Bij een inhouse-lezing ontvangt u als kantoor een gratis exemplaar van de Praktijkmap WWFT voor het notariaat.

Vragen met betrekking tot de WWFT?

Als service bij de Praktijkmap WWFT voor het notariaat zijn wij bereid vragen te beantwoorden.
Wij kunnen echter enkel vragen beantwoorden over:

 1. de implementatie van de WWFT in uw kantoorbeleid,
 2. of het beleid en de procedures compliant zijn aan de bepalingen van de WWFT,
 3. welke indicatoren aan de orde kunnen zijn;
 4. welke maatregelen genomen zouden kunnen worden.

Bestelformulier

Klik op het bestelformulier om een of meer van bovenstaande services te bestellen.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, bijvoorbeeld over de Praktijkmap WWFT voor het notariaat of de mogelijkheden voor een inhouse-lezing, kunt u contact op met Laura Gutierrez van FBN Juristen.
T: 088 - 22 22 123
E: info@fbn.nl