Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Actualiteitendag vastgoed voor notarieel medewerkers 2018


In vijf uur tijd wordt u bij deze cursus volledig bijgepraat door onze specialisten wat betreft de ontwikkelingen op vastgoedgebied, zowel civiel als fiscaal.

Tijdens deze dag worden de actualiteiten rondom vastgoed besproken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onder andere de volgende onderwerpen:

  • De ontwikkelingen in de btw en de overdrachtsbelasting. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2018 waarin de Hoge Raad ingaat op de gecompliceerde verhouding tussen vervreemder en verkrijger
  • De actualiteiten aangaande de ondernemingsfaciliteiten
  • De ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag en het Belastingplan 2019
  • De formeelrechtelijke aspecten waar notariskantoren mee te maken hebben
  • De ontwikkelingen rondom verjaring
  • De ontwikkelingen rondom erfpacht
  • Appartementen en Vereniging van Eigenaars
  • Bijzondere bedingen, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen

 

Docenten

De Actualiteitendag vastgoed voor notarieel medewerkers wordt verzorgd door mr. A. Helmig, mr. J. Seerden, mr. P.J.G. Erkens en mr. dr. J.W.A. Rheinfeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Actualiteitendag vastgoed voor notarieel medewerkers 2018 dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeske Hekkema van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus Actualiteitendag vastgoed voor notarieel medewerkers 2018 zijn de algemene voorwaarden van toepassing.