Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

 Dé dag voor het notariaat - 6 september 2018!

Een veelzijdige dag met wel 17 sprekers, speciaal opgezet voor het notariaat!


Ga direct naar Programma | Workshops | Praktische informatie  | InschrijvenIn september bestaan wij 30 jaar, genoeg reden om uitgebreid uit te pakken tijdens een notarieel congres op 6 september met wel 17 sprekers! Docenten van FBN Juristen en andere experts gaan in op actuele notariële thema’s en verdiepen en vertalen deze naar uw praktijk. U leert deze dag welke leuke initiatieven voor de notariële praktijkvoering mogelijk zijn. Dat is uiteraard vakinhoudelijk, maar er worden ook ‘gereedschappen’ aangereikt om de praktijk efficiënte handen en voeten te geven.

De dag zal bestaan uit 4 plenaire sessies in de ochtend, in de middag kiest u uw eigen programma, met keus uit wel 15 verschillende onderwerpen.Volg bijvoorbeeld de bijeenkomst “Strategie voor het notariaat!” met Hans Stubbé! Wij zorgen ervoor dat u na afloop van de dag meer dan tevreden naar huis gaat! Uiteraard houden wij rekening met de feedback die wij het afgelopen jaar hebben gekregen.

 

 


Voor wie?

De dag is gericht op het notariaat, maar ook zeker geschikt voor juristen, belastingadviseurs en advocaten!


Programma (10.00 - 16.30 uur)

We starten de dag met vier plenaire sessies in de ochtend, onder leiding van dagvoorzitter mr. dr. Jeroen Rheinfeld. Na een uitgebreide lunch waarbij u met diverse vakgenoten hebt kunnen bijpraten, zullen er drie workshoprondes plaatsvinden. Per ronde kunt u kiezen uit vijf verschillende workshops. Na de laatste workshopronde zullen we de dag afsluiten met een gezellige borrel.
 

Plenaire sessies

De plenaire sessies zullen ieder een half uur duren en worden onderbroken door een korte ochtendpauze. De dag zal onder leiding staan van de dagvoorzitter. De volgende sessies komen aan de orde:
 

  Het gewijzigde huwelijksvermogensrecht; issues in de praktijk
Spreker: mr. dr. Marcel Kremer
Inmiddels werken we alweer enige tijd met het nieuwe stelsel van de beperkte gemeenschap. De praktijk loopt daarbij tegen de nodige vragen aan. Aan de hand van casuistiek worden een aantal knelpunten duidelijk gemaakt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de bepaling van art. 1:95a BW, het overgangsrecht, vergoedingsrechten en het recent verschenen beleidsbesluit inzake huwelijkse voorwaarden en schenking, waarin een goedkeuring is opgenomen voor het buiten de gemeenschap houden van een privéschuld.
 
  Verjaring
Spreker: mr. Adriaan Helmig
Sinds de invoering van het NBW in 1992 is er al veel geprocedeerd over het fenomeen 'verjaring' en met name in relatie tot vastgoed. In 2016 en 2017 zijn er een paar belangrijke uitspraken geweest die de kaders hebben aangegeven waarbinnen een beroep op verjaring door een bezitter zinvol is. Daarbij is ook wel duidelijk geworden dat het uit kan maken wie een beroep doet op verjaring en tegen wie dat beroep wordt gedaan.
Is het voortaan 'als adviseur even je checklist pakken' of ligt het ingewikkelder?    
 
  Blockchain
Spreker: Katja van Kranenburg
Zoals Mr. Magazine zegt is de blockchain technologie ‘here to stay’. Wie hier nu niet in mee gaat, gaat de boot missen. Wat brengt blockchain voor veranderingen met zich mee die de rol en werkwijze van de notaris beïnvloeden? Door een praktische insteek zal het concept ‘blockchain’ nog grijpbaarder worden voor het notariaat.
 
  Artikel 42 Invorderingswet: een machtig fiscaal wapen of een klappertjespistool?
Spreker: mr. dr. Jeroen Rheinfeld
Aan de hand van recente rechtspraak worden de exacte reikwijdte van art. 42 Invorderingswet en daarmee de mogelijkheden voor de fiscus om de notaris aansprakelijk te stellen voor de overdrachtsbelasting beschreven en geanalyseerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de positie van de notaris ten opzichte van de fiscus nader bezien.
 

 

Workshops

In de middag zullen er drie workshoprondes plaatsvinden die elk een uur duren. Per ronde kunt u kiezen uit vijf verschillende workshops. Bekijk hieronder de mogelijke sessies per ronde en geef bij uw inschrijving aan welke sessie u graag bij wilt wonen. Als u op een gewenste sessie klikt krijgt u meer informatie te zien. U kunt deze ook vinden onderaan deze pagina.

Ronde 1 (klik op een gewenste sessie voor meer informatie)
U kunt kiezen uit de volgende workshops voor ronde 1:

Ronde 2 (klik op een gewenste sessie voor meer informatie)
U kunt kiezen uit de volgende workshops voor ronde 2:

Ronde 3 (klik op een gewenste sessie voor meer informatie)
U kunt kiezen uit de volgende workshops voor ronde 3:Praktische informatie en inschrijven

Locatie
De dag vindt plaats op donderdag 6 september 2018 in het Naarderbos te Naarden, een sfeervolle locatie direct aan het water. Wij raden aan om met de auto te komen, al is de locatie ook bereikbaar met het openbaar vervoer.

Tijden
Om 10.00 uur opent de dagvoorzitter de dag en om 16.30 uur proosten we op de afsluiting.
 

Kosten en studiepunten
U betaalt voor deze dag € 550 excl. btw. en ontvangt 5 studiepunten KNB of SOMN.
Deze jaarlijkse dag voor het notariaat is opgezet vanuit Via Juridica, bron van kennis voor het notariaat. Bent u Via Juridica abonnee? Dan ontvangt u een korting van € 100 op de cursusprijs en betaalt u € 450 excl. btw.

Heeft u nog geen abonnement op databank Via Juridica? Speciaal bij deze cursus bieden wij u de mogelijkheid om tot 1 januari 2019 kennis te maken met Via Juridica voor € 500 excl. btw* voor uw hele kantoor. Zo kunnen u en al uw collega's gebruikmaken van de notariële kennisbank en profiteren van de kortingsprijs op de cursus!
*Op het abonnement Via Juridica zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het abonnement loopt automatisch door en is per januari 2019 maandelijks opzegbaar.

Korting voor groepsdeelnames: neem vanaf drie deelnemers contact op met FBN Juristen via 088 - 22 22 123 om de mogelijkheden te bespreken.

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor Via Juridica pakt uit 2018, dan kan dat via ons inschrijfformulier


 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op Via Juridica pakt uit 2018 zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 Uitgebreide informatie per workshop

Ronde 1 

De 50 erfgenamen van ome Arie....
Spreker: mr. Jasper Nobel
Praktische tips om een nalatenschap met veel (niet snel reagerende) erfgenamen af te wikkelen.
Heeft u in deze categorie zelf praktijkvragen, dan kunt u ze vooraf insturen naar info@fbn.nl. Onze docent Jasper Nobel neemt deze bij gelegenheid graag mee in de workshop!

De eigen woning van fiscaal partners in de praktijk
Spreker: mr. Xander Arends
Sinds de invoering van de verplichte aflossing per 1 januari 2013 voor nadien afgesloten leningen voor de eigen woning is de eigenwoningregeling er niet eenvoudiger op geworden. Zeker indien het fiscaal partners betreft die gezamenlijk een eigen woning kopen. Het nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrecht dat per 1 januari 2018 in werking is getreden, speelt hierbij ook een belangrijke rol. Om als notaris uw cliënt op dit vlak goed te kunnen bijstaan en adviseren is actuele kennis over de eigenwoningregeling vereist. Tijdens deze workshop worden enkele aspecten uitgelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
 

Gevolgen van het UBO-register
Spreker: mr. Birgit Snijder-Kuipers
Naar verwachting begin 2019 wordt het UBO-register ingevoerd. In de praktijk spelen nog vele vragen rondom de invoering van dit register, de bescherming van privacy en mogelijke privacystructuren.
Bent u als notaris voldoende op de hoogte van de wettelijke kaders en mogelijkheden? Overziet u alle civielrechtelijke gevolgen die dit voor uw cliënt heeft?
 

De schenkvrijstelling eigen woning in de praktijk
Spreker: mr. Laura Welkers
De spreker benadrukt waar op moet worden gelet bij het inzetten van de verhoogde vrijstelling eigen woning, en gaat in op praktische problemen rondom de toepassing van de vrijstelling. Het is belangrijk alle voorwaarden op een rij te hebben, je vergeet er snel één! En hoe zit het met spreiden van de vrijstelling, het overgangsrecht, herroepen van een eerdere schenking en een schenking met een tweetrapsbepaling?
Verder zijn er tips en tricks om méér uit de schenkvrijstelling te halen. Let ook op het effect van schenking onder een uitsluitingsclausule, met name bij samenwoners en gehuwden onder huwelijkse voorwaarden; de schenking moet aan de eigen woning van de begiftigde besteed worden, niet aan (het deel van) de woning van dat eigendom is van de partner!
 

Focus Management training
Spreker: Michelle Vonk
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid informatie die op ons af komt vervijfvoudigd. Ook zijn veel meer prikkels om ons heen die zorgen voor afleiding. We vinden het steeds moeilijker om ons te kunnen concentreren. Dat is lastig, want concentratie is de basispilaar van denkkracht. Hoe houd je je concentratie hoog en wat zijn onze afleidingen eigenlijk?
De UseClark methode is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van onze hersenen. Door gebruik te maken van diverse breinprincipes, krijg je met minder inspanning meer gedaan! Om meer rust, overzicht en controle te hebben is het belangrijk om te weten hoe je hersenen werken.

In deze workshop ontdek je:
• Wat het belangrijkste onderdeel van je hersenen is
• Hoe je meer rust, overzicht en controle krijgt
• Hoe het OHIO principe je efficiënter kan maken
• Wat MTS is en hoe je dit kunt gebruiken in je werk
 

Ronde 2

Strategie in het notariaat
Spreker: prof. dr. Hans Stubbé
In deze workshop bespreekt Hans Stubbé wat naar zijn mening op dit moment centraal staat of zou moeten staan in het notariaat, actuele zaken dus.
Als het lukt om met de zaal in discussie te gaan dan vergeet hij de vaktechniek en praten we samen over strategie.
 

De Actio Pauliana in het familierecht en de risico's voor de notaris
Spreker: mr. dr. Eric Ebben
Soms komen mensen voor huwelijkse voorwaarden bij de notaris op het moment dat er al donkere wolken aan de horizon te zien zijn. Kan die akte dan nog wel worden gepasseerd, of is het te laat? En in het erfrecht is de langstlevende volledig beschikkingsbevoegd over eigen- en nalatenschapsvermogen, maar hoe ver gaat die bevoegdheid? En als de notaris daar weet van heeft, hoe klem kan hij dan komen te zitten? Vragen, vragen…. en nu de oplossing!
 

Het opstalrecht voor de nieuwste technologie
Spreker: mr. Erwin van Elst
Bij de nieuwste woningen zullen zonnepanelen een batterij opladen die in verbinding staat met het oplaadpunt van de elektrische auto. De laatste jaren proberen talloze nieuwe aanbieders van deze producten de markt te veroveren. De plannen rond de financiering en de eigendom van deze geïntegreerde zaken zijn vaak verschillend. Het opstalrecht lijkt een eenvoudige uitkomst, maar kent harde grenzen. Bij de invulling van bevoegdheden voor de diverse partijen zijn ook veel keuzes te maken. Tel daar de aanvullende contracten zoals huur en de fiscale valkuilen bij op, en de juridische materie benadert de complexiteit van de technologie.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen tijdens deze workshop alle facetten aan de orde komen, met voldoende aandacht voor de basis principes van het opstalrecht.
 

In bezwaar gaan tegen een WOZ-beschikking, wie is belanghebbende?
Spreker: mr. Arco de Vries
De gemeente geeft ieder jaar beschikkingen af waarin de WOZ-waarde  van onroerende zaken wordt vastgesteld. Tegen een WOZ-beschikking kan bezwaar worden aangetekend. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid in bezwaar te gaan. Kan bijvoorbeeld de economisch eigenaar in bezwaar gaan? Hebben erfgenamen deze mogelijkheid en zo ja, welke rechtsingangen bestaan er voor hen? In deze workshop wordt besproken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kwalificeren als belanghebbende om zodoende bezwaar te kunnen aantekenen tegen een bestaande beschikking of een nieuwe WOZ-beschikking te kunnen aanvragen.
 

Afschaffen pensioen in eigen beheer en de oudedagsvoorziening voor de praktijk van de notaris
Spreker: mr. Theo Hoogwout
In 2017 is de Wet tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer in werking getreden. Op grond hiervan kan het pensioen in eigen beheer (PEB) worden omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In de praktijk levert de ODV diverse vragen op voor de notaris. Wat is bijvoorbeeld het juridisch karakter van een aanspraak op een ODV voor het huwelijksvermogensrecht? Kan de dga bij overeenkomst of bij testament over de aanspraak op een ODV beschikken? Mag de ODV op grond van zijn testament toekomen aan een legataris of moet het toekomen aan de erfgenamen? In de workshop gaat Theo Hoogwout in op de vragen voor de notariële praktijk.

 

Ronde 3

Bestuurdersaansprakelijkheid
Spreker: mr. Theo Reijnen
Bestuurdersaansprakelijkheid is niet ‘ver van mijn bed’ voor de notariële praktijk. Belehrung op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid behoort tot de dagelijkse praktijk of zou daartoe moeten behoren. In deze workshop zal worden ingegaan op de interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders. Hierbij is het belangrijk te bedenken dat bestuurdersaansprakelijkheid doorgaans collectieve aansprakelijkheid is. In de workshop zullen handvatten worden aangereikt om zo veel mogelijk te voorkomen dat een bestuurder te lijden heeft onder de gevolgen van het onrechtmatig handelen van zijn medebestuurders.
 

De Europese Huwelijksvermogensverordening: makkelijker kunnen we het niet maken?
Spreker: mr. Brigitte Lhoëst
Met de inwerkingtreding van de Europese Huwelijksvermogensverordening op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beschikkingen inzake kwesties van huwelijksvermogensrecht ingrijpend.
Aan de hand van een casus wordt besproken in welke juridische valkuilen internationale paren kunnen lopen en hoe u hen kunt bijstaan om dit te voorkomen. Waar nodig wordt een uitstapje naar de al geldende Europese Erfrechtverordening gemaakt. Graag hoor ik van u tijdens de workshop met welke vragen over deze weerbarstige materie u nog worstelt!
Die vragen zijn uiteraard ook al vooraf welkom via info@fbn.nl.
 

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting bij transformatie van vastgoed
Spreker: dr. Aad Rozendal
Tijdens deze workshop worden diverse btw en overdrachtsbelastingaspecten besproken die spelen bij de transformatie van vastgoed. Er wordt aandacht besteed aan de toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief, de samenloopvrijstelling, het begrip bouwterrein en de gesplitste koop-/aanneemovereenkomst.
 

Sneller lezen en beter onthouden
Spreker: Michelle Vonk
De hoeveelheid en vernieuwing van informatie neemt in hoog tempo toe! Als je up-to-date wilt blijven is het belangrijk om sneller informatie op te kunnen nemen. Hoe snel en gedegen je informatie op kunt nemen, hangt af van de methode die je gebruikt. UseClark heeft een methode ontwikkeld die het makkelijk maakt om informatie sneller en beter op te nemen. De methode is gebaseerd op breinprincipes – wat kan het brein goed (of juist niet) en hoe kun je dit gebruiken om met minder inspanning meer gedaan te krijgen.
 
In deze training ontdek je:
• Welke factoren je leestempo tegenhouden
• 4 methodes om informatie sneller op te nemen
• Manieren om je tekstbegrip te verhogen


Snel antwoord op uw notariële vragen? Zoek, filter en vind in no-time met Via Juridica! 
Spreker: mr. Laura Welkers
FBN Juristen bestaat al 30 jaar, en al die tijd verzamelen we uitsluitend informatie die waardevol is voor het notariaat; dit is immers onze niche! En ú kunt ervan mee profiteren!
De databank Via Juridica is oorspronkelijk opgezet om onze eigen kennis te managen en gestructureerd op te slaan, maar waarom zouden we die kennis niet delen met anderen?
“Praktische informatie, to the point, en nog te vinden ook!”
Met name op dit laatste punt onderscheiden we ons sterk van andere databanken, die als een stofzuiger zoveel mogelijk informatie verzamelen. Want Via Juridica selecteert; less is more, alléén commentaar op notariële onderwerpen, geïllustreerd aan de hand van richtinggevende jurisprudentie.

Wilt u handiger worden in het gebruik van Via Juridica of overweegt u een abonnement af te sluiten? Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u tips & tricks voor het gebruik van Via Juridica en daarin opgenomen functionaliteiten (slimme zoekfunctie met handige filters, rekentools en kennisdossiers).
Ervaar zelf het intuïtieve gebruikersgemak! Eindelijk een databank waarin u binnen 2 minuten vindt wat u zoekt.


Terug naar workshopindeling