Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

3-daagse opleiding 'Werken met de Notariële Belastingen'

In het voorjaar van 2019 organiseert FBN Juristen de 3-daagse opleiding 'Werken met de Notariële Belastingen'. De complete opleiding bestaat uit 3 dagen, maar het is ook mogelijk één of meerdere dagen los te volgen. Op de eerste dag wordt ‘s ochtends de omzetbelasting behandeld en komt in de middag de samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting aan de orde. De tweede dag staat in het teken van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Op de laatste dag worden de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting behandeld.

 

 

Dag 1: donderdag 21 maart 2019

     
 

Omzetbelasting

Omzetbelasting is niet de meest notariële belasting in ons belastingstelsel. Toch is het een belasting waar de notaris veel mee te maken heeft, al is het maar in verband met de omzetbelasting die een notaris op zijn eigen factuur moet vermelden. In de ochtend wordt de omzetbelasting besproken door prof. dr. R.N.G. van der Paardt.

 

Samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting

In de middag wordt de samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting besproken door mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen. Het is een vrijstelling die met handen en voeten gebonden is aan de leerstukken uit de btw. Beroemde en geruchtmakende arresten als ‘Don Bosco’ en ‘Maasdriel’ zullen de revue passeren en er komt natuurlijk nog veel meer aan de orde!

 
 

Dag 2: donderdag 4 april 2019

     
 

Vennootschapsbelasting

In deze stoomcursus komen in de ochtend de belangrijkste aspecten van de vennootschapsbelasting aan bod. Het gaat van de winstbepalingsregels via de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid, naar de fusie en de splitsing van de BV. Ook geeft dr. A. Rozendal aandacht aan de verliesverrekening en de mogelijkheid tot het vormen van een herinvesteringsreserve.

 

Inkomstenbelasting 

De inkomstenbelasting, ook wel de koningin aller belastingen genoemd, staat centraal deze middag. Na een korte uiteenzetting hoe de inkomstenbelasting is opgebouwd, wordt stilgestaan bij onderwerpen waarmee u in de notariële beroepspraktijk te maken kunt krijgen. De docent mr. A.J.M. Arends zal ook ingaan op het effect in de inkomstenbelasting van een verlaging van het toptarief en de beperking van de renteaftrek op een eigenwoningschuld.

 
 

Dag 3: dinsdag 16 april 2019

     
 

Overdrachtsbelasting 

De verkrijging van onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting. Een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdregel. De Wet op belastingen van rechtsverkeer bevat echter verschillende uitbreidingen, uitzonderingen en vrijstellingen. Deze ochtend wordt de overdrachtsbelasting neergezet door mr. dr. J.W.A. Rheinfeld met onderdelen als het belastbare feit, de maatstaf van heffing en het tarief van 2% of 6%. Ook wordt aandacht besteed aan art. 4 WBR.
 

 

Erf- en schenkbelasting

In de middag worden de belangrijkste onderdelen van de heffing van erfbelasting en schenkbelasting door mr. T.C. Hoogwout uiteengezet. Aan de deelnemers zal worden gevraagd waarover zij willen dat wordt gesproken. In ieder geval wordt aandacht gegeven aan de bedrijfsopvolgingsregeling en de maatstaf van heffing ingeval een woning wordt verkregen. Uiteraard is er ook aandacht voor ficties in de Successiewet, inclusief die van art. 10 SW.  

 

 

 

          

 

Kosten en studiepunten

De kosten voor deelname aan de gehele 3-daagse cursus bedragen € 1.495 excl. btw.
Het is ook mogelijk om slechts 1 of 2 dagen bij te wonen. De kosten bedragen dan € 595 excl. btw per dag.

Deelname aan de gehele cursus geeft recht op 18 KNB PE-punten (6 per dag).

 

Doelgroep

De opleiding is gericht gericht op (kandidaat-)notarissen, maar ook toegankelijk voor ervaren notarieel medewerkers.

 

Locatie en tijden

De cursusdagen vinden plaats in Utrecht. De aanvangstijd is steeds om 09:30 uur. De dagen worden afgesloten om 16:45 uur met een borrel.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor één of meer dagen of voor de gehele opleiding 'Werken met de Notariële Belastingen' door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de Opleiding Belastingrecht voor notarissen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.