Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

3-daagse stoomcursus Belastingrecht voor notarissen

Dit najaar organiseert FBN Juristen de 3-daagse cursus 'Belastingrecht voor notarissen'. De cursus bestaat uit 3 dagen die elk los te volgen zijn. Op de eerste dag wordt ‘s ochtends de omzetbelasting behandeld en komt in de middag de samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting aan de orde. Op de tweede dag gaat het over de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Op de laatste dag worden de overdrachtsbelasting en de erf- en schenkbelasting behandeld.

 

 

Dag 1: 12 september 2018

     
 

Omzetbelasting

Omzetbelasting is niet de meest notariële belasting in ons belastingstelsel. Toch is het een belasting waar de notaris veel mee te maken heeft, al is het maar in verband met de omzetbelasting die een notaris op zijn eigen factuur moet vermelden. In deze ochtend wordt de basis van de omzetbelasting neergezet door prof. dr. René van der Paardt.

Docent: prof. dr. René van der Paardt

 

 

Samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting

In de middag wordt de samenloopvrijstelling omzet-/overdrachtsbelasting besproken door mr. drs. Wilbert Nieuwenhuizen. Het is een vrijstelling die met handen en voeten gebonden is aan de leerstukken uit de btw. Beroemde en geruchtmakende arresten als ‘Don Bosco’ en ‘Maasdriel’ zullen de revue passeren en er komt natuurlijk nog veel meer aan de orde!

Docent: mr.drs. Wilbert Nieuwenhuizen
 

 
 

Dag 2: 26 september 2018

     
 

Vennootschapsbelasting

In deze stoomcursus komen in de ochtend de belangrijkste aspecten van de vennootschapsbelasting aan bod. Het gaat van de winstbepalingsregels via de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid, naar de fusie en de splitsing van de BV. Ook wordt aandacht gegeven door docent dr. Aad Rozendal aan de verliesverrekening en de mogelijkheid tot het vormen van een herinvesteringsreserve.

Docent: dr. Aad Rozendal

 

 

Inkomstenbelasting 

De inkomstenbelasting, ook wel de koningin aller belastingen genoemd, staat centraal deze middag. Na een korte uiteenzetting hoe de inkomstenbelasting is opgebouwd, wordt stilgestaan bij onderwerpen waarmee u in de notariële beroepspraktijk te maken kunt krijgen. De docent mr. Xander Arends zal ook ingaan op het effect in de inkomstenbelasting van een verlaging van het toptarief en de beperking van de renteaftrek op een eigenwoningschuld.

Docent: mr. Xander Arends

 
 

Dag 3: 11 oktober 2018

     
 

Overdrachtsbelasting 

De verkrijging van onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting. Een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdregel. De Wet op belastingen van rechtsverkeer bevat echter verschillende uitbreidingen, uitzonderingen en vrijstellingen. Deze ochtend wordt de overdrachtsbelasting neergezet met onderdelen als het belastbare feit, de maatstaf van heffing en het tarief van 2% of 6%. Ook wordt aandacht besteed aan art. 4 WBR. De docent deze ochtend is mr. dr. Jeroen Rheinfeld.

Docent: mr. dr. Jeroen Rheinfeld

 

Erfbelasting en schenkbelasting

In de middag worden de belangrijkste onderdelen van de heffing van erfbelasting en schenkbelasting uiteengezet door prof. dr. Hans Stubbé. Aan de deelnemers zal worden gevraagd waarover zij willen dat wordt gesproken. In ieder geval wordt aandacht gegeven aan de bedrijfsopvolgingsregeling en de maatstaf van heffing ingeval een woning wordt verkregen. Uiteraard is er ook aandacht voor ficties in de Successiewet, inclusief die van art. 10 SW.  

Docent: prof. dr. Hans Stubbé

 

 

 

Docenten

RenĂ© van der Paardt    Xander Arends  Aad Rozendal    Hans StubbĂ©

 

Kosten en studiepunten

De kosten voor deelname aan de gehele 3-daagse cursus Belastingrecht voor notarissen bedragen € 1.495 excl. btw.
Het is ook mogelijk om slechts 1 of 2 dagen bij te wonen. De kosten bedragen dan € 595 excl. btw per dag.

Deelname aan de gehele cursus geeft recht op 18 KNB PE-punten (6 per dag).

 

Locatie en tijden

De cursusdagen vinden plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De aanvangstijd is steeds om 09:30 uur. De dagen worden afgesloten om 16:45 uur met een borrel.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de cursus 'Belastingrecht voor notarissen' door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de 3-daagse cursus Belastingrecht voor notarissen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.