Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Themadag Samenwonen

De gevolgen van ongehuwd samenwonen vanuit verschillende invalshoeken belicht!

Het aantal ongehuwd samenwonenden neemt al jaren toe. Van de ongeveer 5 miljoen twee- of meerpersoons huishoudens in Nederland, is bij bijna 1 miljoen van de huishoudens sprake van ongehuwd samenwonenden. Ook het aantal ongehuwd samenwonenden met kinderen neemt toe.
Het samenwonen heeft allerlei juridische gevolgen, maar de bestaande wetgeving voorziet niet in specifieke regels voor samenwoners zoals die er wel zijn voor gehuwden. Een samenlevingscontract biedt voor een groot deel uitkomst, maar in de praktijk blijkt dat lang niet alle ongehuwde paren hun relatie juridisch te hebben ingekaderd.

Tijdens deze themadag over ongehuwd samenwonen komen verschillende sprekers aan het woord met ieder een eigen invalshoek vanuit hun eigen expertise. Denk aan onderwerpen als de familie(vermogens)rechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen, bijzondere bepalingen in een samenlevingscontract, beëindiging van de samenleving, verblijving en verdeling, de erfrechtelijke positie van samenwoners, testamentvormen, estate planning en toekomstvoorzieningen (alimentatie, lijfrente, pensioen, overlijdensrisicoverzekering).


Sprekers

Vijf sprekers komen aan het woord, ieder met hun eigen expertise.

  prof. dr. Wilbert Kolkman   Samenwoners en wettelijk erfrecht/verblijvingsbedingen
Onder meer wordt ingegaan op de analogie met het huwelijksvermogensrecht, en erfrecht & ongehuwden. Daarnaast komen enkele losse onderwerpen aan de orde, zoals de gebruiksvergoeding, verjaring en verrekening.
  mr. Theo Reijnen   Wat zet je allemaal in een samenlevingscontract?
Het klinkt zo vanzelfsprekend, je maakt een samenlevingsovereenkomst. Maar wat moet je daar nu echt in opnemen? In de bijdrage van Theo Reijnen komen een aantal aspecten aan de orde die verband houden met specifieke afspraken tussen de samenwoners. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de ongelijke inbreng bij de aanschaffing van een gezamenlijke woning en de (on)mogelijkheid van alimentatie afspraken.
  mr. Xander Arends   Fiscaal partnerschap
Het samenwonen van twee ongehuwden kan ook fiscaal tot gevolgen leiden met name wanneer fiscaal partnerschap ontstaat. De docent staat onder meer stil bij de belangrijkste voor- en nadelen van het ontstaan van fiscaal partnerschap voor o.a. het genieten van winst uit onderneming, de eigenwoningregeling, de terbeschikkingstellingsregeling, de aanmerkelijk belangregeling, de vermogensrendementsheffing en de persoonsgebonden aftrek.
  mr. dr. Bart Breederveld   Conflicten bij het uit elkaar gaan van samenwoners, bezien door een advocaat
Wat zijn de conflicten die bij het uit elkaar gaan van samenwoners zich kunnen voordoen tegen de achtergrond van de jurisprudentie van de Hoge Raad. De conflicten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op vermogensrechten en vergoedingsvorderingen.
  mr. dr. Eric Ebben   Testamenten en estate planning voor samenwoners
Testamenten zijn voor samenlevers nog belangrijker dan voor gehuwden. Die laatsten erven immers ook bij versterf van elkaar. Bij samenlevers gaat echter niets vanzelf. Daarvoor is een testament noodzakelijk, en dan kan er ook meteen ge(estate)pland worden!
De meest voorkomende en belangrijkste testamentvormen voor samenwoners passeren de revue.


Praktische informatie

De themadag zal plaatsvinden in het Naarderbos te Naarden. De dag staat onder leiding van een dagvoorzitter. Elke spreker zal +/- een uur aan het woord komen.
Voor een uitgebreide lunch wordt gezorgd. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de themadag dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Noorle Jansen van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op deze dag zijn de algemene voorwaarden van toepassing.