Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Verdiepingsdagen onroerendgoed- en ondernemingsrecht

Locaties: Breda, Eindhoven,  Utrecht en Zwolle

Dit najaar vinden de verdiepingsdagen onroerendgoedrecht en ondernemingsrecht plaats. Op deze verdiepingsdagen gaan de docenten in op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor uw werk als (kandidaat-)notaris. Bij de selectie van de onderwerpen wordt gekeken naar de actualiteit (jurisprudentie, literatuur en wijzigingen in de wetgeving), maar daarnaast worden ook onderwerpen geagendeerd waarover in de notariële praktijk behoefte blijkt te bestaan aan verdieping.

Deze verdiepingsdagen zijn gericht op (kandidaat)notarissen, maar staan ook open voor (Register) Notarisklerken met voldoende praktijkervaring.


Onderwerpen verdiepingsdagen onroerendgoedrecht en ondernemingsrecht - november

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Onroerendgoedrecht
De kwalitatieve verplichting, erfdienstbaarheden, kettingbedingen en werken met kadastrale kaarten.
Wat is het verschil tussen een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verplichting en een kettingbeding? Wanneer gebruik je welk middel?
Bij het onderwerp werken met kadastrale kaarten wordt aandacht besteed aan oude kaarten en welke zaken je daar soms uit kunt afleiden, en de vraag of men altijd kan vertrouwen op de door het kadaster uitgevoerde onderzoeken. Ook wordt er aandacht besteed aan oude erfdienstbaarheden en de consequentie van het vernummeren van kadastrale percelen door gedeeltelijke ver-/aankoop.

Ondernemingsrecht
Op het gebied van ondernemingsrecht wordt uitgebreid ingegaan op het recht van vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Denk onder meer aan vragen als:
- Wanneer heeft een pandhouder of vruchtgebruiker stemrecht op aandelen en is dat wenselijk?
- Pandrecht voor de bedrijfsopvolger of pandrecht voor de bank, waar kunnen de verschillen in zijn gelegen?
- Wat als de pandhouder of vruchtgebruiker de algemene vergadering wil bijwonen, wat zijn dan zijn rechten, ook als hij geen stemrecht heeft?
- De notaris vestigt een pandrecht, maar hoe gaat de veiling van aandelen?

 

Combineer deze cursus met de verdiepingsdagen Familierecht

Op iedere locatie wordt voorafgaand aan de middagbijeenkomst onroerendgoedrecht en ondernemingsrecht in de ochtend een bijeenkomst met aandacht voor familierecht georganiseerd. Wilt u daar ook over worden bijgepraat? Bekijk hier de onderwerpen voor de eerste bijeenkomst van dagdeel familierecht.

 

Locaties en data

De verdiepingsdagen ondernemingsrecht en onroerendgoedrecht vinden plaats op de volgende locaties en data. U vindt ook in dit overzicht de tijden van de voorafgaande verdiepingsdagen familierecht.

Locatie Datum Verdiepingsdagen
Familierecht
Verdiepingsdagen
ondernemings- en onroerendgoedrecht
Zwolle di. 6 november 09:30-12:45 13:30-16:45
Breda do. 8 november 09:30-12:45 13:30-16:45
Eindhoven do. 15 november 09:30-12:45 13:30-16:45
Utrecht di. 13 november 09:30-12:45 13:30-16:45

 

 

 

 

 

 

Docenten

De cursus verdiepingsdagen onroerendgoed- en ondernemingsrecht wordt verzorgd door mr. T.F.H. Reijnen (locaties Zwolle en Utrecht) en mr. A. Helmig (locaties Breda en Eindhoven).

mr. Theo Reijnen    

 

Prijzen

Indien u deelneemt aan de verdiepingsdagen kunt u kiezen of u alleen de ochtend of de middag volgt, of beide dagdelen. De specialisatiedagen zijn twee keer per jaar en u kunt kiezen op welke locatie u deze twee keer wilt volgen.

- 1 dagdeel (Familierecht of onroerendgoedrecht/ondernemingsrecht), 3 uur, 3 PE-punten: € 240.  

- beide dagdelen (Familierecht én onroerendgoedrecht/ondernemingsrecht), 6 uur, 6 PE-punten: € 480.

Let op: de Verdiepingsdagen voor 2019 staan inmiddels ook online (2 keer per jaar op 4 locaties)! Cursisten die zich vóór 15 december 2018 inschrijven voor de bijeenkomsten in 2019 kunnen profiteren van een aantrekkelijke pakketkorting.

De kosten voor deelname bent u ineens verschuldigd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de verdiepingsdagen Civiel recht, dan kan dat via het inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Britt Fölkel van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de verdiepingsdagen Civiel recht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.