Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Onroerendezaakrechtspersonen, werken met art. 4 WBR

In deze bijeenkomst worden de voorwaarden voor toepassing van art. 4 WBR en de verschillende ficties
in deze wetsbepaling uitgediept. Aan de hand van casusposities en praktische voorbeelden wordt geoefend met
de toepassing van deze bijzondere verkrijging van de overdrachtsbelasting, zodat u mogelijke risico’s en kansen
in de praktijk sneller onderkent.
 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Bezitseis
  • Doeleis
  • Consolidatiebepaling
  • De regeling voor verdachte bezittingen
  • De belangeis (inclusief de regeling voor verbonden verkrijgers)
  • De doorkijkarresten
  • De maatstaf van heffing
  • Toepassing bij fusies, splitsingen en reorganisaties.

 

Docent

De cursus Onroerendezaakrechtspersonen, werken met art. 4 WBR wordt verzorgd door dr. A. Rozendal.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Onroerendezaakrechtspersonen, werken met art. 4 WBR dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus Onroerendezaakrechtspersonen, werken met art. 4 WBR zijn de algemene voorwaarden van toepassing.