Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

De gewijzigde Wwft: maak uw notariskantoor Wwft-proof 

Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. Alternatieven zijn de regiolezingen WWFT in november 2018!

Op 25 juli 2018 zijn de Implementatiewet en Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 240).
Uw kantoorbeleid zal op de gewijzigde Wwft moeten worden aangepast. Bent u voldoende op de hoogte van de wijzigingen? Kunt bij een bezoek van het BFT de volgende vragen goed beantwoorden? 

  • Op welke wijze identificeert en verifieert u uw cliënten en hoe legt u dit vast? Hoe doet u dat met buitenlandse cliënten? 
  • Heeft uw kantoor een risicobeleid ten aanzien van cliënten? 
  • Welke cliënten beschouwt u als een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme?
  • Welke maatregelen heeft u getroffen in de betalingsorganisatie? 
  • Zijn er clienten die grotendeels contant betalen, en hoe wordt hiermee omgegaan?
  • Wie is op uw kantoor aangewezen als Wwft-verantwoordelijke? 
  • Voldoet u aan de opleidingsplicht?

Belangrijk is dat uw kantoor op korte termijn maatregelen treft om ook na de introductie van de nieuwe wet Wwft-proof te zijn. Uw cliëntidentificatie procedure moet worden aangepast aan de nieuwe eisen. Daarnaast zullen uw cliënten vragen hoe zij om moeten gaan met de nieuwe wetgeving. Wist u bijvoorbeeld dat elke rechtspersoon verplicht een uiteindelijk belanghebbende (UBO) moet hebben? Als uw kantoor of uw cliënt geen échte UBO heeft, dan moet een hoger leidinggevende als Pseudo-UBO worden aangewezen. Hoe u dit kunt doen en andere praktische vragen behandelen we in deze cursus. Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de nieuwe wetgeving en heeft u concrete tips ontvangen hoe uw kantoorbeleid moet worden aangepast.

"Een top docent met een enthousiast verhaal en veel interactie! Heel praktijkgericht waarbij je nuttige adviezen krijgt."

Praktijkmap Wwft voor het notariaat en mogelijkheden inhouse-lezing
Om uw kantoorbeleid en interne procedures snel aan de gewijzigde wetgeving aan te passen, heeft FBN Juristen een know-how-tool Wwft ontwikkeld, gericht op kleine en middelgrote notariskantoren. Deze Praktijkmap Wwft voor het notariaat bevat onder meer een scan om uw kantoorbeleid te toetsen/aan te passen, checklists en praktische documenten.

Bij deze know-how-tool hoort bovendien een 'Wwft-Alert'. Met deze periodieke updates wordt u tot 1 maart 2019 op de hoogte gehouden van de aangepaste handleidingen, indicatoren en overige Wwft-ontwikkelingen die relevant zijn voor het notariaat. Dit help u als notariskantoor om te voldoen aan de wettelijke eis om de interne procedures en know-how doorlopend up to date te houden.

De Praktijkmap Wwft voor het notariaat is per direct bestelbaar voor € 495. Deelnemers aan de cursus kunnen met korting de Praktijkmap Wwft voor het notariaat bestellen voor € 295.

Inhouse-lezing Wwft op uw kantoor
Hoe staat het met de vereiste bekendheid met de Wwft-regelgeving bij uw medewerkers? Uw medewerkers moeten op de hoogte zijn van de regels en het beleid en moeten de procedures correct uitvoeren. Art. 35 Wwft kent een (jaarlijkse) opleidingsverplichting voor de dagelijkse beleidsbepalers en alle werknemers met cliëntcontact, dus ook uw administratief en juridisch medewerkers!

Maak een vliegende start met een inhouse-lezing op uw kantoor! De lezing wordt verzorgd aan de hand van de Praktijkmap Wwft, dat u bij de lezing gratis ontvangt. De kosten voor een inhouse-lezing van 3 uur bedragen € 2.000 - € 2.950 (excl. btw, inclusief gratis exemplaar van de Praktijkmap).


Meer informatie

Docent

De cursus Werken met de Wwft wordt verzorgd door mr. dr. B. Snijder-Kuipers.


 

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op 29 oktober 2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur te Utrecht. Houd de website in de gaten voor nieuwe locaties en data.

De cursusprijs bedraagt € 450 excl. btw. Deelname aan de cursus geeft recht op 4 KNB-punten / SOMN-punten.
Deelnemers aan de cursus kunnen met korting op een exemplaar van de 'Praktijkmap Wwft voor het Notariaat' bestellen voor € 295 excl. btw (reguliere prijs: € 495 excl btw). 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Werken met de Wwft dan kan dat via ons inschrijfformulierDeze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. Alternatieven zijn de regiolezingen WWFT in november 2018!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus Werken met de WWFT zijn de algemene voorwaarden van toepassing.