Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Fiscale mogelijkheden en aandachtspunten ANBI: goed op weg met goede doelen

(Kandidaat-)notarissen zijn belangrijk voor ANBI's. Zij zijn immers degenen die statuten helpen opstellen en die het eerste aanspreekpunt zijn bij een statutenwijziging. Bovendien krijgen zij ook vragen van schenkers en testateurs over hoe zij ANBI's op een fiscaal gunstige wijze kunnen vormgeven. Het is daarom van belang dat kandidaat-notarissen en notarissen goed op de hoogte zijn van de regels voor ANBI's en de giftenafrek.
 
In één middag wordt u door onze specialist Sigrid Hemels bijgepraat over de fiscale aspecten waarmee u rekening moet houden als u ANBI's en hun begunstigers als cliënt heeft.
 

Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer:

  • De verschillende fiscale faciliteiten voor ANBI's
  • De definitie van algemeen nut
  • Steunstichtingen en loketinstellingen
  • De nadere vereisten die voor ANBI's gelden (statuten, vermogen (in het bijzonder bij vermogensfondsen), administratie, website)
  • Verkrijgen en verliezen van de ANBI-status
  • Registratie van niet in Nederland gevestigde ANBI's
  • Informatieplicht voormalige ANBI's
  • Giftenaftrek in de inkomstenbelasting, aandachtspunten bij periodieke giften en de multiplier voor giften aan culturele instellingen

 

Docent

De cursus ANBI: goed op weg met goede doelen wordt verzorgd door prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels. Deze docent heeft in eerdere cursussen van FBN Juristen een beoordeling gekregen van gemiddeld een 8.7!

 

Serviceproduct ANBI en SBBI

FBN heeft alle informatie rondom de ANBI en SBBI verzameld in een documentatiemap voor de professional onder de naam “Civiele en fiscale aspecten van verkrijgen door of van een ANBI of SBBI”. In de map zijn uitgebreide notities opgenomen over de civiele en fiscale regelgeving betreffende de ANBI en de SBBI en aanverwante onderwerpen (o.a. giftenaftrek in de IB/VPB, loonbelasting- en energiebelastingaspecten), de relevante wetsartikelen, beleidsbesluiten, jurisprudentie en kamerstukken, formulieren van de Belastingdienst, een stroomschema voor teruggave van energiebelasting aan kerken en instellingen, een model voor publicatie van gegevens van een ANBI en informatie over het CBF-keurmerk.

Kosten
Als cursist van de cursus ANBI: goed op weg met goede doelen kunt u de documentatiemap over de ANBI en SBBI afnemen tegen een gereduceerde prijs van € 175 excl. BTW. U kunt de documentatiemap hier bestellen of door middel van het inschrijfformulier van deze cursus.
 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus ANBI: goed op weg met goede doelen, dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursussen ANBI: goed op weg met goede doelen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.