Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Opleiding Register Notarisklerk Familievermogensrecht 

Start april 2018

Het aantal medewerkers in het notariaat is het laatste jaar enorm toegenomen. Onder hen veel jonge werknemers, afkomstig van het MBO of HBO, die in de startblokken staan om meer toegespitste kennis op te doen van het vakgebied waarin zij werken. Maar ook onder medewerkers met jarenlange praktijkervaring bestaat behoefte aan verdieping van de kennis door een praktijkspecialist: waarom doe ik wat ik doe, wat is het juridische kader? 

FBN Juristen springt in op die behoefte aan kennis en start in april 2018 met een nieuwe 10-daagse opleiding Familievermogensrecht voor notarieel medewerkers! 


Word Register Notarisklerk met 2 afgeronde opleidingen!
Naast de opleiding registergoederenrecht organiseert FBN Juristen ook de opleidingen registergoederenrecht en ondernemingsrecht. Rondt u als medewerker 2 opleidingen met succes af, dan kunt u zich als gediplomeerd ‘Register Notarisklerk’ laten inschrijven in het register van de SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat). Hiermee onderscheidt u zich als medewerker!

 

Programma

  Dagen   Onderwerpen
 
 
  Dag 1: wo. 4 april 2018   Ochtend: Capita selecta boek 1 BW.
O.a. afstamming, adoptie, minderjarigheid, gezag over minderjarigen, curatele, levensonderhoud, onderbewindstelling, mentorschap. 
Middag: Werken met het levenstestament.
Denk aan zaken als eisen die banken aan volmachten stellen, de ondernemersvolmacht, bevoegdheden van de gevolmachtigde (o.a. kan deze schenkingen doen namens de volmachtgever?), rekening en verantwoording, hoe om te gaan met vermogen in het buitenland, etc. 
 
 
  Dag 2: di. 24 april 2018   Huwelijksvermogensrecht
- Huwelijk en geregistreerd partnerschap, rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen: met o.a. bestuur, handelingsonbekwame echtgenoot, kosten van de kosten van de huishouding, ontbinding en opheffing;
- nieuwe wettelijke regeling (inclusief harde/zachte uitsluitingsclausule, werking bij tweetrapsmaking en insluitingsclausule, aanbrengsten);
- huwelijksvoorwaarden, verrekenbedingen (periodiek en finaal en niet nagekomen periodieke verrekenbedingen), formaliteiten;
- wijzigen en/of opheffen van huwelijkse voorwaarden;
- alternatieve regimes zoals koude uitsluiting, gemeenschap van vruchten en inkomsten, deelgenootschap;
- gevolg van privégeld investeren in een goed (mede) van de ander. 
 
 
  Dag 3: do. 17 mei 2018   Erfrecht
- Hoofdlijnen erfrecht: zoals versterf erfrecht, legitieme en wettelijke rechten. Vererving, aanvaarden en verwerpen, de wettelijke verdeling en ongedaanmaking;
- verschillen in de afwikkeling van een nalatenschap in geval van een ouderlijke boedelverdeling versus een wettelijke verdeling;
- Wat zijn 'onbekende schulden'?;
- Inhoud van de verklaring van executele en verklaring van erfrecht. Aandachtspunten bij het opstellen van andere verklaringen zoals beneficiaire aanvaarding, verklaring van wel/niet ongedaanmaken etc.
 
 
  Dag 4:  di. 26 juni 2018   Fiscaliteiten rondom huwelijksvermogens- en erfrecht
Erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting voor zover van belang bij huwelijksvermogens- en erfrecht en bij bedrijfsopvolgingen.
 
 
  Dag 5: di. 11 september 2018   Notariële aspecten einde relatie 1
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, met onder meer aandacht voor jaarlijkse finale verrekenbedingen.
 
 
  Dag 6: do. 27 september 2018   Notariële aspecten einde relatie 2
Echtscheiding, echtscheidingsconvenant, verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 
 
  Dag 7: di. 6 november 2018   Boedelafwikkeling
Afwikkeling van een nalatenschap. Rol van de executeur en de boedelgemachtigde, welke termijnen zijn van belang, waarop moet ik letten bij volmachten, de inschrijiving en verklaring van erfrecht, hoe werk het met tweetrapsmakingen en wanneer is sprake van een verdeling.
 
 
  Dag 8: do. 22 november 2018   Werken met testamenten en schenkingen, schenkbelasting
Werken met testamenten en schenkingen. Testamenten maken en uitleg van testamenten. Inclusief afwikkeling en uitleg van testamenten gemaakt onder het oude recht (het wettelijk erfrecht dat gold tot en met 31 december 2002).
 
 
  Dag 9: do. 10 januari 2019   Samenwonen en diverse aspecten van personen en familierecht
Samenlevingscontracten, verblijvingsbedingen, begunstiging voor partnerpensioen, samenwoners en hun minderjarige kinderen, testamenten voor samenwoners, gevolgen van verbreking van de relatie.
 
 
  Dag 10: do. 7 februari 2019   Estate planning; integratie fiscaal en civiel (inclusief casuïstiek)
Vermogensverschuivingen fiscaal gunstig laten plaatsvinden, met aandacht voor (de fiscale aspecten van) huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingen, afwikkelen nalatenschappen, pensioenen en levensverzekeringen.
 
 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen in maart 2019.


Docenten

Deze opleiding heeft 5 hoofddocenten en hiernaast zullen er vele gastdocenten optreden. De hoofddocenten zijn:
 

Jasper Nobel  René Meyer  Eric Ebben  Marcel Kremer  Mariëlle Bende

 

 

Praktische informatie

Deze opleiding kost € 3.450 excl. btw en u kunt 50 studiepunten halen. De gehele opleiding wordt in Utrecht gegeven.

Per studiedag wordt er 5-8 uur studiebelasting verwacht en de verplichte literatuur zal zijn: 'Het huwelijksvermogensrecht, 7e druk 2017, K. Kraan', 'Handboek Erfrecht, 6e druk 2016, M.J.A. van Mourik en B.M.E.M. Schols' en 'Compendium Samenwonen, 1e druk 2013, A.Autar'.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de medewerkersopleiding door het inschrijfformulier in te vullen.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij onze veelgestelde vragen omtrent de opleidingen tot Register Notarisklerk of neem direct contact op met Britt Fölkel of Nicky Treuren via info@fbn.nl of 088 - 22 22 123.

Op de opleidingen tot Register Notarisklerk zijn de algemene voorwaarden en het reglement bij de Opleidingen Register Notarisklerk van toepassing.