Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

De internationale nalatenschap

Erven in internationaal privaatrechtelijk en fiscaal perspectief

In deze studiebijeenkomst staat de internationale nalatenschap centraal. Als notaris is het bij het opstellen van een testament van belang te onderkennen welk erfrecht van toepassing is en hoe de heffing van erfbelasting in de betrokken landen verloopt.

Tijdens de cursus worden de verwijzingsregels van het internationale erfrecht behandeld voor grensoverschrijdende nalatenschappen wereldwijd (m.n. de Europese Erfrechtverordening). Ook zal kort worden stilgestaan bij de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening, die in 2019 in werking zal treden. Vervolgens wordt ingegaan op de gelijktijdige heffing van Nederlandse en buitenlandse erfbelasting en de voorkoming van dubbele heffing.

De theorie wordt toegelicht aan de hand van meerdere praktijkgevallen.

 

Aspecten die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

 • De rechtskeuzemogelijkheden en het toepasselijk erfrecht indien er geen rechtskeuze is uitgebracht;
 • Regels van overgangsrecht, wat is de status van uiterste wilsbeschikkingen en rechtskeuzes die
  voor 17 augustus 2015 zijn gemaakt?;
 • Het toepasselijke erfrecht indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats heeft in een staat die
  geen partij is bij de Europese Erfrechtverordening;
 • De nieuwe Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in vogelvlucht;
 • Notariële praktijkervaringen en tips;
 • De internationale aanknopingspunten van de heffing van erfbelasting;
 • Voorkoming van dubbele erfbelasting op grond van verdragen en het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001;
 • Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de plannen van de Europese Commissie om grensoverschrijdende dubbele erfbelasting in de EU op te lossen.

 

Docenten

 

mr. H.F. (Hedwig) van der Weerd- van Joolingen heeft van 2004 tot 2015 als belastingadviseur bij PwC Amsterdam gewerkt. Daar maakte zij als Senior Tax Manager deel uit van het team ‘Private Wealth’ en adviseerde ze DGA’s van (familie)bedrijven en vermogende particulieren. Begin 2015 is Hedwig overgestapt naar Londen & Van Holland om daar haar eigen klantenkring op te bouwen. Hedwig werkt één dag per week als docent aan de Universiteit van Amsterdam en is bestuurslid van het Genootschap van Estate Planners.

 


 

 


mr. B.F.P. (Brigitte) Lhoëst is gespecialiseerd in internationaal familierecht en internationaal erfrecht. Naast haar advieswerkzaamheden aan notarissen, advocaten en particulieren, geeft zij regelmatig cursussen over internationaal huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Als part-time wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag is zij betrokken bij de ontsluiting van de wetenschappelijke collectie op het terrein van het internationaal familierecht. Ook is zij vaste auteur van de Estate Planner Digitaal en publiceert zij regelmatig in andere vakliteratuur over internationaal familierecht en erfrecht.

 

 

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus de internationele nalatenschap dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus de internationele nalatenschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing.