Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

De internationale nalatenschap

Erven in internationaal privaatrechtelijk en fiscaal perspectief

In deze studiebijeenkomst staat de internationale nalatenschap centraal. Als notaris is het bij het opstellen van een testament van belang te onderkennen welk erfrecht van toepassing is en hoe de heffing van erfbelasting in de betrokken landen verloopt.

Tijdens de cursus worden de verwijzingsregels van het internationale erfrecht behandeld voor grensoverschrijdende nalatenschappen wereldwijd (m.n. de Europese Erfrechtverordening). Ook zal kort worden stilgestaan bij de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening, die per 29 januari 2019 in werking zal treden. Vervolgens wordt ingegaan op de gelijktijdige heffing van Nederlandse en buitenlandse erfbelasting en de voorkoming van dubbele heffing.

De theorie wordt toegelicht aan de hand van meerdere praktijkgevallen.

 

Aspecten die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

 • De rechtskeuzemogelijkheden en het toepasselijk erfrecht indien er geen rechtskeuze is uitgebracht;
 • Regels van overgangsrecht, wat is de status van uiterste wilsbeschikkingen en rechtskeuzes die
  voor 17 augustus 2015 zijn gemaakt?;
 • Het toepasselijke erfrecht indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats heeft in een staat die
  geen partij is bij de Europese Erfrechtverordening;
 • De nieuwe Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in vogelvlucht;
 • Notariële praktijkervaringen en tips;
 • De internationale aanknopingspunten van de heffing van erfbelasting;
 • Voorkoming van dubbele erfbelasting op grond van verdragen en het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001;
 • Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de plannen van de Europese Commissie om grensoverschrijdende dubbele erfbelasting in de EU op te lossen.

“Een nuttige en goed op de praktijk van de estate planner afgestemde cursus van vier uur, voor herhaling vatbaar en dus een aanrader!”

 

Docenten

De cursus internationale nalatenschap wordt verzorgd door mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen en mr. B.F.P. Lhoëst.

 

 

Meer informatie & inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de cursus de internationele nalatenschap dan kan dat via ons inschrijfformulier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nicky Treuren van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl.
Op de cursus de internationele nalatenschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing.