Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten
Jeroen Rheinfeld

Mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld (rheinfeld@fbn.nl) is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

Publicaties

- De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting. Fiscaal Praktijkblad, 2018/9.                

- De cultuurgrondvrijstelling (verder) in beweging. Van boomkwekers tot oesterzwammen. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2018/5.                    

- Gevolgen Gratis Grondgebruik: Gift! Advotip, 2018/8.                  

- Tien jaar Nederlands pachtrecht. Feeststemming? Actioma, 2018/203.

- CEDR Journal of Rural Law 2017/1, Agricultural tenancy law in the Netherlands today. Reason for a party?

- TvAR 2017/6, De Hoge Raad over de agrarische man vrouw-maatschap en de huwelijksgemeenschap. Deel II - Enige civiele en fiscale beschouwingen

- TBR 2017/40, Landinrichting in de Omgevingswet

- De Notarisklerk, 94, De wondere wereld van de titelzuivering

- FBN 2017, nr 44, De woning in het buitengebied

- AdvoTip. Erfrecht 2017, nr 14, Het agrarisch bedrijf op waarde geschat

- Fiscaal Praktijkblad, 2017, nr 12, Kavelruil civiel en fiscaal. Nu en in de toekomst.

- Land- en Tuinbouwbulletin, 2017, nr 35, Kavelruil. Vrijwillig, snel en effectief naar een betere verkaveling

- CEDR, 2017 Ownership and use of agricultural land in the Netherlands. Land-use planning and tenancy law (external report)

- TvAR 2017/5877, Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:788 (Bescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte)

- WPNR 2014 (7042), Proefschrift; drie stellingen. Kavelruil, civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?

- Proefschrift 2014, Ars Notariatus XXIII, Kavelruil, Civiel en fiscaal. Waar lopen de grenzen?

Jeroen Rheinfeld

Mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld (rheinfeld@fbn.nl) is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

Publicaties

- De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting. Fiscaal Praktijkblad, 2018/9.                

- De cultuurgrondvrijstelling (verder) in beweging. Van boomkwekers tot oesterzwammen. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2018/5.                    

- Gevolgen Gratis Grondgebruik: Gift! Advotip, 2018/8.                  

- Tien jaar Nederlands pachtrecht. Feeststemming? Actioma, 2018/203.

- CEDR Journal of Rural Law 2017/1, Agricultural tenancy law in the Netherlands today. Reason for a party?

- TvAR 2017/6, De Hoge Raad over de agrarische man vrouw-maatschap en de huwelijksgemeenschap. Deel II - Enige civiele en fiscale beschouwingen

- TBR 2017/40, Landinrichting in de Omgevingswet

- De Notarisklerk, 94, De wondere wereld van de titelzuivering

- FBN 2017, nr 44, De woning in het buitengebied

- AdvoTip. Erfrecht 2017, nr 14, Het agrarisch bedrijf op waarde geschat

- Fiscaal Praktijkblad, 2017, nr 12, Kavelruil civiel en fiscaal. Nu en in de toekomst.

- Land- en Tuinbouwbulletin, 2017, nr 35, Kavelruil. Vrijwillig, snel en effectief naar een betere verkaveling

- CEDR, 2017 Ownership and use of agricultural land in the Netherlands. Land-use planning and tenancy law (external report)

- TvAR 2017/5877, Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:788 (Bescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte)

- WPNR 2014 (7042), Proefschrift; drie stellingen. Kavelruil, civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?

- Proefschrift 2014, Ars Notariatus XXIII, Kavelruil, Civiel en fiscaal. Waar lopen de grenzen?