Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Uw lezing in no time voorbereid!

Powerpoint, marketingtekst en achtergrondinformatie voor uw lezing

Wilt u in contact komen met uw potentiele cliënten? Organiseer een lezing over een actueel onderwerp!
FBN ondersteunt u bij de uitvoering. 
De lezingproducten bestaan uit een PowerPointpresentatie, een informatiepakket voor de professional en een marketingtekst voor communicatiedoeleinden (mailing/flyer/uitnodiging o.i.d.). Zie hierna.

Beschikbare onderwerpen

Op dit moment hebben wij materiaal beschikbaar met betrekking tot de volgende onderwerpen*:

- Het nieuw huwelijksvermogensrecht
- Uitfasering pensioen in eigen beheer
- de zorgwetgeving en de eigen bijdrage
- het levenstestament
- schenkvrijstelling eigen woning
* Op aanvraag kan ook materiaal op andere aandachtsgebieden worden ontwikkeld.

Via bovenstaande links vindt u meer informatie over de inhoud en prijs van de producten opgezet voor het desbetreffende onderwerp.
Behalve de lezingproducten over bovenstaande onderwerpen heeft ons kantoor een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor juristen die te maken krijgen met regelgeving (civiel en fiscaal) rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende instellingen. Bent u geinteresseerd in dit informatiepakket? Lees hierover meer op de pagina ANBI en SBBI

Een lezingpakket bevat de volgende onderdelen:
- Een powerpointpresentatie
- Een informatiepakket voor de professional
- Een marketingtekst voor communicatiedoeleinden (flyer/website etc)

Het materiaal wordt samengesteld door deskundigen op het betreffende onderwerp, die ook de cursus voor professionals behorend bij het servicepakket verzorgen. Het materiaal wekelijks aangepast aan de laatste stand van zaken, zodat u verzekerd bent van de juistheid en compleetheid van uw verhaal.

Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op lezingproducten die per onderwerp worden aangeboden.

PowerPointpresentatie

De PowerPointpresentatie vormt de leidraad voor uw lezing en is gericht op particulieren. De PowerPoint zorgt voor een gedegen opbouw van uw betoog, waarin u uw toehoorders bij de hand neemt bij de introductie van het onderwerp.

Informatiepakket voor de professional

Met deze documentatiemap komt u goed beslagen ten ijs en bent u verzekerd van de laatste stand van zaken!
Iedere documentatiemap bevat een uitgebreide inleiding op het betreffende onderwerp (20-50 pagina's), jurisprudentie, parlementaire toelichting en verwijzingen naar achtergrondliteratuur. Verder bevat de map afhankelijk van het onderwerp ander bruikbaar materiaal dat behulpzaam kan zijn bij de voorbereiding van uw lezing, bijvoorbeeld casusposities, rekenvoorbeelden, stroomschema's.
Voor een uitgebreidere inhoudsopgave van de map per onderwerp wordt verwezen naar de detailpagina's van de serviceproducten.

Marketingtekst voor communicatiedoeleinden

Deze marketingtekst kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor informatievoorziening op uw website, een publicatie in een huis-aan-huis-blad waarin u de lezing aankondigt, of voor het printen van een flyer om na afloop van uw informatiebijeenkomst uit te reiken.
U krijgt de beschikking over het word-bestand van de tekst, zodat de tekst kan worden gebruikt voor een mailing of geprint op het briefpapier van uw kantoor en geschikt kan worden gemaakt voor verschillende doeleinden.

Contact

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact op met Britt Fölkel van FBN Juristen.
T: 088 - 22 22 123
F: 088 - 22 22 190
E: info@fbn.nl

 

Uw lezing in no time voorbereid!

Powerpoint, marketingtekst en achtergrondinformatie voor uw lezing

Wilt u in contact komen met uw potentiele cliënten? Organiseer een lezing over een actueel onderwerp!
FBN ondersteunt u bij de uitvoering. 
De lezingproducten bestaan uit een PowerPointpresentatie, een informatiepakket voor de professional en een marketingtekst voor communicatiedoeleinden (mailing/flyer/uitnodiging o.i.d.). Zie hierna.

Beschikbare onderwerpen

Op dit moment hebben wij materiaal beschikbaar met betrekking tot de volgende onderwerpen*:

- Het nieuw huwelijksvermogensrecht
- Uitfasering pensioen in eigen beheer
- de zorgwetgeving en de eigen bijdrage
- het levenstestament
- schenkvrijstelling eigen woning
* Op aanvraag kan ook materiaal op andere aandachtsgebieden worden ontwikkeld.

Via bovenstaande links vindt u meer informatie over de inhoud en prijs van de producten opgezet voor het desbetreffende onderwerp.
Behalve de lezingproducten over bovenstaande onderwerpen heeft ons kantoor een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor juristen die te maken krijgen met regelgeving (civiel en fiscaal) rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende instellingen. Bent u geinteresseerd in dit informatiepakket? Lees hierover meer op de pagina ANBI en SBBI

Een lezingpakket bevat de volgende onderdelen:
- Een powerpointpresentatie
- Een informatiepakket voor de professional
- Een marketingtekst voor communicatiedoeleinden (flyer/website etc)

Het materiaal wordt samengesteld door deskundigen op het betreffende onderwerp, die ook de cursus voor professionals behorend bij het servicepakket verzorgen. Het materiaal wekelijks aangepast aan de laatste stand van zaken, zodat u verzekerd bent van de juistheid en compleetheid van uw verhaal.

Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op lezingproducten die per onderwerp worden aangeboden.

PowerPointpresentatie

De PowerPointpresentatie vormt de leidraad voor uw lezing en is gericht op particulieren. De PowerPoint zorgt voor een gedegen opbouw van uw betoog, waarin u uw toehoorders bij de hand neemt bij de introductie van het onderwerp.

Informatiepakket voor de professional

Met deze documentatiemap komt u goed beslagen ten ijs en bent u verzekerd van de laatste stand van zaken!
Iedere documentatiemap bevat een uitgebreide inleiding op het betreffende onderwerp (20-50 pagina's), jurisprudentie, parlementaire toelichting en verwijzingen naar achtergrondliteratuur. Verder bevat de map afhankelijk van het onderwerp ander bruikbaar materiaal dat behulpzaam kan zijn bij de voorbereiding van uw lezing, bijvoorbeeld casusposities, rekenvoorbeelden, stroomschema's.
Voor een uitgebreidere inhoudsopgave van de map per onderwerp wordt verwezen naar de detailpagina's van de serviceproducten.

Marketingtekst voor communicatiedoeleinden

Deze marketingtekst kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor informatievoorziening op uw website, een publicatie in een huis-aan-huis-blad waarin u de lezing aankondigt, of voor het printen van een flyer om na afloop van uw informatiebijeenkomst uit te reiken.
U krijgt de beschikking over het word-bestand van de tekst, zodat de tekst kan worden gebruikt voor een mailing of geprint op het briefpapier van uw kantoor en geschikt kan worden gemaakt voor verschillende doeleinden.