Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Services zorgwetgeving en de eigen bijdrage

Uw lezing aan particulieren over de zorgwetgeving en de eigen bijdrage efficiënt voorbereiden!

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) werd de zorg gedecentraliseerd en de financiering veranderd. Ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2015 gewijzigd en heet sindsdien Wmo 2015.
De toegenomen eigen verantwoordelijkheid van zorgbehoevenden is blijvend, ook in financiële zin. De daarop gebaseerde wetgeving heeft grote invloed op testamentaire bepalingen in dit verband en op de advisering over de planning van schenkingen en andere vormen van vermogensoverdracht.

Bij particulieren bestaan vele vragen over de wijzigingen in de zorgwetgeving en de regeling inzake de eigen bijdrage.
Organiseert u een informatieavond over de zorgwetgeving en de eigen bijdrage en wilt u goed beslagen ten ijs komen? 
FBN Juristen helpt u bij een efficiënte voorbereiding van uw lezing met een actuele PowerPointpresentatie, een informatiemap met relevante regelgeving, rekenvoorbeelden etc. en een informatieflyer/marketingtekst om te gebruiken voor bijvoorbeeld uw website of om op eigen briefpapier te kunnen uitreiken na afloop van de bijeenkomst.

  • PowerPointpresentatie

Een PowerPointpresentatie die u kunt gebruiken ter ondersteuning bij uw informatiebijeenkomst over de zorgwetgeving en de eigen bijdrage.

  • Informatiepakket voor de professional

Een informatiepakket met uitgebreide notities over de gewijzigde regelgeving in de zorg, aandachtspunten bij het geven van een lezing, tips en tricks om de eigen bijdrage te beperken, teksten van de wettelijke regeling waarop de eigen bijdrage voor zorg is gebaseerd en antwoorden op veel gestelde vragen.

  • Uitleg voor particulieren t.b.v. uw website of een informatieflyer

Dit betreft een tekst geschreven voor particulieren (1,5 A4)  kan worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld als uitnodiging voorafgaand aan de informatiebijeenkomst, voor een (e-)mailing of nieuwsbrief aan uw cliëntenbestand, als informatievoorziening op uw website of om na afloop van uw informatiebijeenkomst uit te reiken aan (potentiële) cliënten.
U krijgt de beschikking over het word-bestand van de tekst, zodat de tekst kan worden gebruikt voor uw website, een mailing of geprint op het briefpapier van uw kantoor en geschikt kan worden gemaakt voor verschillende doeleinden.
 

Kosten

De kosten bedragen € 300,- (excl. BTW) per serviceproduct. Pakketprijs voor 3 producten: € 700,- (excl. BTW)

Korting bij cursus!

Wanneer u de cursus 'Zorgwetgeving en de eigen bijdrage' bij ons volgt, kunt u bovenstaande serviceproducten afnemen tegen een gereduceerde prijs van € 175,- excl. BTW per onderdeel, of voor een pakketprijs van € 399,- (excl. BTW).


Gastspreker

Ook is het mogelijk iemand van ons kantoor uit te nodigen om als gastspreker te spreken op een informatiebijeenkomst voor uw cliënten, of ter ondersteuning van de notaris die een informatiebijeenkomst leidt.
De kosten voor een gastspreker bedragen afhankelijk van de concrete invulling en locatie van de bijeenkomst € 750 – € 1.500,- (excl BTW).
 

Bestelformulier

Klik op bestelformulier om een of meer van bovenstaande serviceproducten te bestellen.


Meer informatie
Indien u interesse heeft in onze services of meer informatie wilt krijgen, neem gerust contact op met Britt Fölkel van FBN Juristen.

T: 088 - 22 22 123
E: info@fbn.nl