Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten
Xander Arends

Mr. A.J.M. (Xander) Arends is geruime tijd werkzaam geweest in de fiscale vaktechniek bij belastingadvieskantoren naast zijn docentschap bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans combineert hij zijn docentschap met een adviseursrol bij FBN Juristen. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen, is hij als auteur verbonden aan o.a. De Vakstudie Inkomstenbelasting en de Cursus Inkomstenbelasting en is hij vaste commentator in NTFR. Xander is voorts rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.

 

Publicaties

- Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II) en (III). Deventer: Wolters Kluwer, 2015

- Wegwijs in de Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015

- Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015

- WPNR 2015/7073, De vermogensrendementsheffing behoeft dringen een revisiebeurt

- NTFR 2015/2609, Wat ontbreekt bij versoepeling gevolgen aflossingsachterstand en superdividend?

- NTFR 2014/2705, L'histoire se répète, of toch niet?

- WFR 2013/6987, De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep

- MBB 2013/9, Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen

- WPNR 2010/6856, Terbeschikkingstellingsperikelen met de BV voor gehuwden opgelost?

- WPNR 2010/6832, Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011

 
Annotaties

- NTFR 2015/834, Noot bij: Hoge Raad 20-02-2015, Woning vormt in uitzendperiode na beëindiging korte verhuur geen 'eigen woning' meer, ECLI:NL:HR:2015:355

- NTFR 2015/911, Noot bij: Conclusie A-G Niessen 10-02-2015, Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente, ECLI:NL:PHR:2015:71

- NTFR 2015/1159, Noot bij: Hoge Raad 03-04-2015, Rente is niet door ouders kwijtgescholden en aftrekbaar als eigenwoningrente

- NTFR 2015/1235, Noot bij : Hoge Raad 19-02-2015, Geen bewijs geleverd voor aftrek hypotheekrente, ECLI:NL:GHAMS:2015:547

- NTFR 2015/2567, Noot bij: Hof Den Bosch 23-07-2015, Geen aanmerkelijkbelangverlies in 2009 in verband met onzakelijk lening, ECLI:NL:GHSHE:2015:2790

- NTFR 2015/3125, Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-08-2015, Erfpachtconstructie met kinderen kan door de beugel, ECLI:NL:RBZWB:2015:5951

- NTFR 2015/835, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, Van schoonouders gekochte kavel vormt geen eigen woning in aanbouw, ECLI:NL:GHARL:2014:9823 

- NTFR 2014/2813, Noot bij: Hoge Raad 21-11-2014, Vernietiging koopovereenkomst ab-pakket met terugwerkende kracht staat heffing ab-winst niet in de weg

- NTFR 2014/2666, Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-06-2014, Met minderjarige kinderen afgesloten erfpachtconstructie wordt geherkwalificeerd

- NTFR 2014/2480, Noot bij: Hoge Raad 03-10-2014, Woning is in aanbouw vanaf aanvang bouwkundige werkzaamheden

- NTFR 2014/2419, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2014, Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente

- NTFR 2014/2013, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 24-06-2014, Geen hypotheekrenteaftrek voor Franse woning in aanbouw

- NTFR 2014/1712, Noot bij: A-G Niessen 22-05-2014, Rentebestanddeel in erfpachtcanon is aftrekbaar als kosten eigen woning

- NTFR 2014/1476, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2014, Aangekochte boerderij vormt geen 'eigen woning'

- NTFR 2014/1196, Noot bij: Hof Amsterdam 05-09-2014, Tegoeden op beleggingsrekening dga behoren niet tot het vermogen van bv I

 

 

 

Xander Arends

Mr. A.J.M. (Xander) Arends is geruime tijd werkzaam geweest in de fiscale vaktechniek bij belastingadvieskantoren naast zijn docentschap bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans combineert hij zijn docentschap met een adviseursrol bij FBN Juristen. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen, is hij als auteur verbonden aan o.a. De Vakstudie Inkomstenbelasting en de Cursus Inkomstenbelasting en is hij vaste commentator in NTFR. Xander is voorts rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.

 

Publicaties

- Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II) en (III). Deventer: Wolters Kluwer, 2015

- Wegwijs in de Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015

- Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015

- WPNR 2015/7073, De vermogensrendementsheffing behoeft dringen een revisiebeurt

- NTFR 2015/2609, Wat ontbreekt bij versoepeling gevolgen aflossingsachterstand en superdividend?

- NTFR 2014/2705, L'histoire se répète, of toch niet?

- WFR 2013/6987, De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep

- MBB 2013/9, Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen

- WPNR 2010/6856, Terbeschikkingstellingsperikelen met de BV voor gehuwden opgelost?

- WPNR 2010/6832, Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011

 
Annotaties

- NTFR 2015/834, Noot bij: Hoge Raad 20-02-2015, Woning vormt in uitzendperiode na beëindiging korte verhuur geen 'eigen woning' meer, ECLI:NL:HR:2015:355

- NTFR 2015/911, Noot bij: Conclusie A-G Niessen 10-02-2015, Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente, ECLI:NL:PHR:2015:71

- NTFR 2015/1159, Noot bij: Hoge Raad 03-04-2015, Rente is niet door ouders kwijtgescholden en aftrekbaar als eigenwoningrente

- NTFR 2015/1235, Noot bij : Hoge Raad 19-02-2015, Geen bewijs geleverd voor aftrek hypotheekrente, ECLI:NL:GHAMS:2015:547

- NTFR 2015/2567, Noot bij: Hof Den Bosch 23-07-2015, Geen aanmerkelijkbelangverlies in 2009 in verband met onzakelijk lening, ECLI:NL:GHSHE:2015:2790

- NTFR 2015/3125, Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-08-2015, Erfpachtconstructie met kinderen kan door de beugel, ECLI:NL:RBZWB:2015:5951

- NTFR 2015/835, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, Van schoonouders gekochte kavel vormt geen eigen woning in aanbouw, ECLI:NL:GHARL:2014:9823 

- NTFR 2014/2813, Noot bij: Hoge Raad 21-11-2014, Vernietiging koopovereenkomst ab-pakket met terugwerkende kracht staat heffing ab-winst niet in de weg

- NTFR 2014/2666, Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-06-2014, Met minderjarige kinderen afgesloten erfpachtconstructie wordt geherkwalificeerd

- NTFR 2014/2480, Noot bij: Hoge Raad 03-10-2014, Woning is in aanbouw vanaf aanvang bouwkundige werkzaamheden

- NTFR 2014/2419, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2014, Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente

- NTFR 2014/2013, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 24-06-2014, Geen hypotheekrenteaftrek voor Franse woning in aanbouw

- NTFR 2014/1712, Noot bij: A-G Niessen 22-05-2014, Rentebestanddeel in erfpachtcanon is aftrekbaar als kosten eigen woning

- NTFR 2014/1476, Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2014, Aangekochte boerderij vormt geen 'eigen woning'

- NTFR 2014/1196, Noot bij: Hof Amsterdam 05-09-2014, Tegoeden op beleggingsrekening dga behoren niet tot het vermogen van bv I