Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten

Juridisch advies

FBN Juristen geeft advies op zowel het civielrechtelijke als het fiscaalrechtelijke werkterrein.
U kunt bij onze adviseurs terecht voor advisering op de volgende rechtsgebieden:

  • juridisch advies over onder andere huwelijksvermogensrecht, erfrecht, onroerendgoedrecht, ondernemingsrecht en internationaal recht.
  • fiscaal advies op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Ook is FBN Juristen gespecialiseerd in estate planning.

Advies aan professionals

Ons kantoor richt zich primair op advies aan de zakelijke markt.
Als notaris, advocaat, belastingadviseur, accountant, financieel planner of een andere (juridische) dienstverlener kunt u bij ons terecht voor:

  • rechtsvragen
  • advies
  • opinies
  • 'second opinions'

Het kantoor is verder actief bij beslechting van geschillen en wordt regelmatig ingeschakeld door de juridische professional om de belangen van diens cliënt te behartigen in het contact met de Belastingdienst en voor de rechter.
Op de advieswerkzaamheden van FBN Juristen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Werkwijze

Het indienen van een rechtsvraag of een verzoek om juridisch advies kan via ons adviesformulier. Wij vragen u onze verwerkingsovereenkomst te ondertekenen en, samen met eventuele overige relevante stukken, als bijlage(n) mee te zenden bij het adviesformulier. Heeft beantwoording van uw vraag spoed, dan verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven.

FBN Juristen beantwoordt vragen in beginsel schriftelijk. Als uw vraag of verzoek om advies door ons kantoor in behandeling kan worden genomen, zullen wij eventuele overgelegde stukken bestuderen en een schriftelijk advies uitbrengen. Indien na bestudering van de stukken de inschatting is dat de kosten voor beantwoording niet meer bedragen dan € 495 excl. BTW, dan wordt de vraag direct in behandeling genomen en ontvangt u zo spoedig mogelijk het schriftelijk antwoord. Bij een omvangrijker advies ontvangt u vooraf een offerte voor akkoord.