Via Juridica
Juridische databank
Cursussen
en
e-learning
Advies
Service producten
Theo Reijnen

Mr. T.F.H. (Theo) Reijnen is oud-notaris. Na zijn defungeren is hij gaan werken voor Radboud Universiteit Nijmegen en FBN Juristen.

 

Publicaties

- De Notarisklerk 2017 nr. 1548, Kunnen de rechten uit een koopoptie worden overgedragen aan een derde?

- Vakblad Estate Planning 2017-44, Is er sprake van koop of verdeling?

- FTV 2017(9)/42, Zin en onzin van afkoop van alimentatie, FTV 2017(9) 42

- WPNR 2017/7172, Het aangepaste voorstel tot beperking van alimentatie: zullen we er maar van afzien?

- WPNR 2017/ 7140, De taal van oprichtingsakte van een rechtspersoon

- WPNR 2017/7137, Veilen op grond van vonnis uitvoerbaar bij voorraad

- FBN 2017/39, De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting 

- FBN 2017/36, De notaris als (mede) pleger van een fiscale overtreding

- WPNR 2016/7098, Bescherming tegen de schulden van de nalatenschap door gebruik te maken van een bij uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting

- FBN 2016/12, De nieuwe gemeenschap van goederen

- FTV 2015/31, Van oude economen en rechten die voorbijgaan

- FTV 2015/24, Persoonlijke aansprakelijkheid bij de personenvennootschappen: de meest recente ontwikkelingen

- WPNR 2015/7047, Moet een ANBI een nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

- FBN 2015/30, De gevolgen van het verkorten van de termijn van artikel 13 WBR (samen met mevr. mr. K. van Geet)

- JBN 2015/23, De Hoge Raad is om: faillissement van de vennootschap onder firma leidt niet automatisch meer tot faillissement van de vennoten

- De Notarisklerk 2014 3/4, Alle bestuurders zijn gelijk!

- Vakblad Estate Planning 2014/26, Valkuilen van het periodieke verrekenbeding

- FTV 2014/4, Kan een stichting worden 'tussengeschoven' ter voorkoming van de aansprakelijkheid van de executeur voor de erfbelasting?

- WPNR 2014/7034, Kunnen ook andere rechtspersonen dan stichtingen bij uiterste wilsbeschikking worden opgericht?

- WPNR 2014/7007, Opdat uw laatste wil geschiede (samen met mevr. mr. N.V.C.E. Bauduin)

- WPNR 2014/7005, De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst: een nog steeds onvoltooide vertelling

- WPNR 2014/7004, De betekenis van vergoedingsrechten sinds de invoering van de derde tranche huwelijksvermogensrecht

- FBN 2014/58, Artikel 40 IW 1990: als het eerste arrest over de dam is... (samen met mr. A.C.M. de Vries)

- FBN 2014/13, De aansprakelijkheid voor niet-betaalde vennootschapsbelasting (samen met mr. A.C.M. de Vries)

- FBN 2014/7, Nieuwigheden en aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling van €100.000 (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- JBN 2014/27, De wijze van benoeming van bestuurders van een stichting

- De Notarisklerk 2013 11/12, Is de Bv die een datacenter exploiteert een onroerende zaak lichaam?

- Vakblad Estate Planning 2013/20, De Familiebank: lenen aan kinderen anno 2013

- WPNR 2013/6889, Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie

- JBN 2013/38, De maatschap en de opdracht tot dienstverlening: de Hoge Raad doceert

- FJR 2012/17, De verkruimeling van het huwelijk

- De Notarisklerk 2012 9/10, Boete en schade

- De Notarisklerk 2012 1/2, De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste voor de koopakte

- WPNR 2012/6916, Huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en alimentatie

- JBN 2012/55, Artikel 2:9 BW geldt ook voor een vrijwilliger als bestuurder

- FBN 2012/56, Bijzonderheden bij waardering woning; keuze peildatum WOZ, serviceflat en op grond van last bewoonde woning (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- FBN 2012/31, Schuldigerkenning uit vrijgevigheid met strekking te worden uitgevoerd na overlijden moet bij notariële akte (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- De Notarisklerk 2011 7/8, Meerwaarde clausules

- De Notarisklerk 2011 5/6, Wat behoort tot een beperkte huwelijksgemeenschap?

- WPNR 2011 6902/6903, Verknochtheid en de omvang van de huwelijksgemeenschap

- WPNR 2011/6900, Reactie op het artikel "Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting" van prof. dr. R.N.G. van der Paardt

- JBN 2011/24, Artikel 2:180 lid 2 onder a: twee Hof Den Bosch, eenmaal Hoge Raad

- FBN 2011/16, Uitzakken tegen creditering en toch lijfrenteaftrek!

- Tijdschrift Erfrecht 2010/3, De testamentaire stichting

- WPNR 2010/6867, Huwelijksvoorwaarden, echtscheiding en de notaris, of: 'alles wat geen natuurwet is, is dogma'

- WPNR 2010/6849/6850, Economische eigendom en overdrachtsbelasting, een lastig paar

- JBN 2010/55, Het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd bij de koopakte

- FBN 2010/41, De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting

- FBN 2010/14, Het tijdstip van terbeschikkingstelling

- FBN 2009/69, Opnieuw een waarderingsvraagstuk?

- JBN 2009/67, Bestuurdersaansprakelijkheid door misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid bij andere rechtspersonen

-  JBN 2008/5, De verkoop van een onroerende zaak en de direct kwijtgescholden koopprijs

- WPNR 1996/6224, Verdeling en bankrekeningen

- WPNR 1994/6149, Het aannemen van contant geld door de notaris

- FBN 1993/76, De eigen woning toch niet voor 60%!

- Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen (TVVS) 1993/8, De vormvoorschriften voor leveringen van vorderingen op naam

Theo Reijnen

Mr. T.F.H. (Theo) Reijnen is oud-notaris. Na zijn defungeren is hij gaan werken voor Radboud Universiteit Nijmegen en FBN Juristen.

 

Publicaties

- De Notarisklerk 2017 nr. 1548, Kunnen de rechten uit een koopoptie worden overgedragen aan een derde?

- Vakblad Estate Planning 2017-44, Is er sprake van koop of verdeling?

- FTV 2017(9)/42, Zin en onzin van afkoop van alimentatie, FTV 2017(9) 42

- WPNR 2017/7172, Het aangepaste voorstel tot beperking van alimentatie: zullen we er maar van afzien?

- WPNR 2017/ 7140, De taal van oprichtingsakte van een rechtspersoon

- WPNR 2017/7137, Veilen op grond van vonnis uitvoerbaar bij voorraad

- FBN 2017/39, De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting 

- FBN 2017/36, De notaris als (mede) pleger van een fiscale overtreding

- WPNR 2016/7098, Bescherming tegen de schulden van de nalatenschap door gebruik te maken van een bij uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting

- FBN 2016/12, De nieuwe gemeenschap van goederen

- FTV 2015/31, Van oude economen en rechten die voorbijgaan

- FTV 2015/24, Persoonlijke aansprakelijkheid bij de personenvennootschappen: de meest recente ontwikkelingen

- WPNR 2015/7047, Moet een ANBI een nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

- FBN 2015/30, De gevolgen van het verkorten van de termijn van artikel 13 WBR (samen met mevr. mr. K. van Geet)

- JBN 2015/23, De Hoge Raad is om: faillissement van de vennootschap onder firma leidt niet automatisch meer tot faillissement van de vennoten

- De Notarisklerk 2014 3/4, Alle bestuurders zijn gelijk!

- Vakblad Estate Planning 2014/26, Valkuilen van het periodieke verrekenbeding

- FTV 2014/4, Kan een stichting worden 'tussengeschoven' ter voorkoming van de aansprakelijkheid van de executeur voor de erfbelasting?

- WPNR 2014/7034, Kunnen ook andere rechtspersonen dan stichtingen bij uiterste wilsbeschikking worden opgericht?

- WPNR 2014/7007, Opdat uw laatste wil geschiede (samen met mevr. mr. N.V.C.E. Bauduin)

- WPNR 2014/7005, De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst: een nog steeds onvoltooide vertelling

- WPNR 2014/7004, De betekenis van vergoedingsrechten sinds de invoering van de derde tranche huwelijksvermogensrecht

- FBN 2014/58, Artikel 40 IW 1990: als het eerste arrest over de dam is... (samen met mr. A.C.M. de Vries)

- FBN 2014/13, De aansprakelijkheid voor niet-betaalde vennootschapsbelasting (samen met mr. A.C.M. de Vries)

- FBN 2014/7, Nieuwigheden en aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling van €100.000 (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- JBN 2014/27, De wijze van benoeming van bestuurders van een stichting

- De Notarisklerk 2013 11/12, Is de Bv die een datacenter exploiteert een onroerende zaak lichaam?

- Vakblad Estate Planning 2013/20, De Familiebank: lenen aan kinderen anno 2013

- WPNR 2013/6889, Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie

- JBN 2013/38, De maatschap en de opdracht tot dienstverlening: de Hoge Raad doceert

- FJR 2012/17, De verkruimeling van het huwelijk

- De Notarisklerk 2012 9/10, Boete en schade

- De Notarisklerk 2012 1/2, De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste voor de koopakte

- WPNR 2012/6916, Huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en alimentatie

- JBN 2012/55, Artikel 2:9 BW geldt ook voor een vrijwilliger als bestuurder

- FBN 2012/56, Bijzonderheden bij waardering woning; keuze peildatum WOZ, serviceflat en op grond van last bewoonde woning (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- FBN 2012/31, Schuldigerkenning uit vrijgevigheid met strekking te worden uitgevoerd na overlijden moet bij notariële akte (samen met mevr. mr. L.E. Welkers)

- De Notarisklerk 2011 7/8, Meerwaarde clausules

- De Notarisklerk 2011 5/6, Wat behoort tot een beperkte huwelijksgemeenschap?

- WPNR 2011 6902/6903, Verknochtheid en de omvang van de huwelijksgemeenschap

- WPNR 2011/6900, Reactie op het artikel "Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting" van prof. dr. R.N.G. van der Paardt

- JBN 2011/24, Artikel 2:180 lid 2 onder a: twee Hof Den Bosch, eenmaal Hoge Raad

- FBN 2011/16, Uitzakken tegen creditering en toch lijfrenteaftrek!

- Tijdschrift Erfrecht 2010/3, De testamentaire stichting

- WPNR 2010/6867, Huwelijksvoorwaarden, echtscheiding en de notaris, of: 'alles wat geen natuurwet is, is dogma'

- WPNR 2010/6849/6850, Economische eigendom en overdrachtsbelasting, een lastig paar

- JBN 2010/55, Het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd bij de koopakte

- FBN 2010/41, De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting

- FBN 2010/14, Het tijdstip van terbeschikkingstelling

- FBN 2009/69, Opnieuw een waarderingsvraagstuk?

- JBN 2009/67, Bestuurdersaansprakelijkheid door misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid bij andere rechtspersonen

-  JBN 2008/5, De verkoop van een onroerende zaak en de direct kwijtgescholden koopprijs

- WPNR 1996/6224, Verdeling en bankrekeningen

- WPNR 1994/6149, Het aannemen van contant geld door de notaris

- FBN 1993/76, De eigen woning toch niet voor 60%!

- Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen (TVVS) 1993/8, De vormvoorschriften voor leveringen van vorderingen op naam